Dnes
Teplota: 13.6 °C

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008.

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

(1) Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 19.10.2009 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Čl.2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.prosince 2009.Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka