Dnes
Teplota: 29.1 °C

Tajemnice MěÚ Náchod

Tajemnice

 Mgr. Hana Mílová Mgr. Hana Mílová

Telefon: 491 405 205
Mobil: 736 613 426
E-mail: hana.milova@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro


Kromě působnosti vymezené právními předpisy:

a) zabezpečuje podle pokynů starosty plnění usnesení a dalších rozhodnutí RM a ZM a rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším zaměstnancům, kontroluje jejich plnění
b) zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
c) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci města zařazenými v úřadu a stanovuje jim plat d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu
e) řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích
f)) plní úkoly správce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
g) koordinuje styk zaměstnanců úřadu s médii a poskytuje médiím informace za úřad
h) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu
ch)v případě nepřítomnosti tajemníka náleží jeho pravomoc starostovi.
i) provádí řídící kontrolu v souladu s organizačním opatřením - Systém finanční kontroly.