Dnes
Teplota: 3.8 °C

Formuláře


Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení)* - o umístění stavby nebo o změně využití území do 50 m od okraje lesa* - jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa*

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:2. Úsek lesů:
Poznámka:

Přílohy:

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení)* - o umístění stavby nebo o změně využití území do 50 m od okraje lesa* - jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa*     (132_1341710413.doc / 0,03 MB)