Dnes
Teplota: 6.9 °C

Pátek, 10.04.2015Upozornění na novelu daňového řádu,platnou od 1.ledna 2015

Upozornění na novelu daňového řádu,platnou od 1.ledna 2015


Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod upozorňuje podnikatele,kteří mají zpřístupněnu datovou schránku, na zákon č.267/2014 Sb.,kterým se mění mj.rovněž zákon č.280/2009 Sb. v platném znění (daňový řád).

Podle novelizovaného ustanovení § 72 odst.4 daňového řádu  je nyní podnikatel,který zpřístupnil svoji datovou schránku,povinen předkládat správci daně přihlášku k registraci,změnu registračních údajů,řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení  pouze prostřednictvím datovou zprávou,odeslanou prostřednictvím své datové schránky.

Tato podání mohou   být podána jen  na tiskopisech,vydaných Ministerstvem financí.

V daňovém řádu je nyní rovněž zakotvena povinnost uhradit pokutu ve výši 2000,- Kč,pokud podnikatel učiní podání jinak než elektronicky,ačkoli byl povinen jej elektronicky (=datovou schránkou) učinit (viz § 247a odst.2 daňového řádu).

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod dále podotýká,že možnost předávání údajů správci daně prostřednictvím živnostenského úřadu dle § 45a zákona č.455/1991 Sb.,v platném znění,živnostenský zákon (Centrální registrační místo) zůstává podnikatelům,kteří datovou schránku nevlastní, plně zachována.

 

 

 

Ing.Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 

 


Přílohy:

§ 71 daňového řádu     (3309_75108440.docx / 0,01 MB)
§ 247a daňového řádu     (3309_1491084429.docx / 0,01 MB)

Další zprávy /