Dnes
Teplota: 27.2 °C

Pátek, 28.02.2020INFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.39/2020 Sb. O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

INFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.39/2020 Sb. O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ


Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom, že dnem 3.3.2020 nabývá účinnosti zákon č.39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Nová právní úprava mj. definuje realitní zprostředkování jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy a realitního zprostředkovatele jako toho, kdo jako podnikatel takové realitní zprostředkování poskytuje. 

Z nejdůležitějších ustanovení nového zákona je třeba uvést, že do přílohy č.2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) se zařazuje nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování" a stanovuje se pro tuto živnost odborná způsobilost. Současně se vázaná živnost „Realitní zprostředkování" zařazuje do přílohy č.5 živnostenského zákona, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami, splňujícími odbornou způsobilost ve smyslu § 7 odst.6 živnostenského zákona. Zákon o realitním zprostředkování dále stanoví povinnost realitního zprostředkovatele být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn a definuje nově podmínky bezúhonnosti realitního zprostředkovatele, jak fyzické osoby, tak statutárního orgánu a skutečných majitelů právnické osoby. 

Nový zákon o realitním zprostředkování dále stanovuje přechodné období, po které bude možno podnikat v rámci dosavadních živnostenských oprávnění v tomto oboru. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v Přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj.do 3.9.2020 včetně, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká! Povinnost realitního zprostředkovatele uzavřít pojištění odpovědnosti je zákonem stanovena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti, tj. do 3.5.2020 včetně.

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod bude poskytovat podnikatelům informace o povinnostech, daných zákonem o realitním zprostředkování, a to kdykoli v rámci provozní doby úřadu.

 

Ing. Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod


paragraf paragraf

Další zprávy /