Dnes
Teplota: 5.3 °C

Středa, 01.04.2020Ošetřovné pro OSVČ – ZMĚNA!!!

Ošetřovné pro OSVČ – ZMĚNA!!!


Podle informací, zveřejněných na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nebudou žádosti o vyplacení ošetřovného pro OSVČ přijímány ani vyřizovány živnostenskými úřady !!!!!  Žadatel si sám zašle na MPO příslušný formulář. Tiskopisy formulářů k vyplnění  pouze v  elektronické podobě (tzv. „inteligentní" formulář)  jsou  k dispozici na webu www.mpo.cz .  Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod nemá k dispozici „papírovou" verzi formuláře. Další podrobnosti viz níže:

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ") na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách"), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den

Postup pro podání žádostí:

1.Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

2.Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20".

 

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ  ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJE MPO VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

                                   

Ing. Martin Imlauf,

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /