Dnes
Teplota: 20.4 °C

Čtvtek, 01.12.2022INFORMACE O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI DOKUMENTŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S PLATNOSTÍ OD 1.1.2023

INFORMACE O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI DOKUMENTŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S PLATNOSTÍ OD 1.1.2023


 

INFORMACE O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI DOKUMENTŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S PLATNOSTÍ OD 1.1.2023

 

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad informuje občany o tom, že  s účinností od 1.1.2023 dochází na základě změny zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi k k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají.  Podnikatel spolu se zřízením datové schránky získá řadu výhod: jejím prostřednictvím může elektronicky komunikovat s úřady, přičemž je dostatečně prokázána jeho identita, elektronickou komunikací lze ušetřit poštovné a používání datové schránky je zdarma. Podání vůči úřadům lze učinit z domova popř. kteréhokoli místa na světě kdykoli, a není tak vázáno na jejich úřední hodiny. Do datové schránky lze rovněž zdarma získat výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků. Více o datových schránkách např. na www.datoveschranky.info.

Podle zákona bude příslušná datová schránka zřízena bez výjimky všem podnikajícím osobám, zapsaným v živnostenském rejstříku. Bude se to tedy týkat  i těch, kteří mají podnikání přerušeno nebo dlouhodobě nevyvíjí žádnou činnost. Protože je datová schránka zřízena ze zákona, nebude ji možné během podnikání zrušit ani zneplatnit. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím 3 let od znepřístupnění takové schránky z důvodu úmrtí fyzické osoby či výmazu z živnostenského rejstříku.

Pokud tedy podnikatel s již vydaným živnostenským oprávněním nehodlá nadále po 1. lednu 2023 podnikat a využívat datovou schránku tudíž nechce, může požádat u kteréhokoli živnostenského úřadu v České republice o zrušení živnostenského oprávnění, a to nejpozději do konce roku 2022. V takovém případě živnostenský úřad vydá příslušné rozhodnutí o zrušení  oprávnění a datová schránka zřízena nebude.

 

 

Ing.Martin Imlauf

vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad Náchod

 

 


Další zprávy /