Dnes
Teplota: 8.8 °C

HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Typ: kostel
Adresa: Hřbitovní  
Sídlo: Náchod
Obec: Náchod
Region: 
Telefon:  
Internet: 
Datum výstavby: konec 13. století
Datum zániku: 
Sloh: gotika
Architekt: 
Stavitel: 
Ukaž na mapě: Náchoda 

Popis


Orientovaný kostel obdélného půdorysu má sedlovou střechu. Na střeše sanktusník s plechovou makovicí a kovovým křížkem. Obdélné presbyterium je sedlově zastřešené. V bočních stěnách kněžiště jsou gotická hrotitá okna v kamenném ostění a s kružbami. V interiéru je široký a stlačený vítězný oblouk. Loď má strop záklopový, prkenný, podepřený trámovým sloupkem podpírajícím podélný nosný trám středem lodi. Kruchta je dřevěná. Kněžiště má dřevěný strop, podbíjený a olištovaný. Stopy po klenbě a trojboké konzoly. Kolem kostela je na zdi osazený soubor vzácných náhrobních kamenů ze 16. - 19. stol. Kostel je gotická stavba z konce 13. století. Roku 1441 byl vypálen, na počátku 16. stol. opraven a prodloužen. Další úpravy se uskutečnily v 17. a 18. stol. Od roku 1791 je kostelem pouze hřbitovním.


Alexandr Skalický st.
Náchod - Soupis a popis památek
Státní okresní archiv 2003Fotografie