Dnes
Teplota: 29.1 °C

Pátek, 09.09.2022Výstavba a rozšíření parkovacích kapacit v Náchodě

Výstavba a rozšíření parkovacích kapacit v Náchodě


Problémy s dostatkem parkovacích míst řeší asi všechna česká města a Náchod není výjimkou. V dobách, kdy se vytvářel urbanistický plán náchodských sídlišť a řada služeb i bydlení se umisťovala do samého centra Náchoda, se přirozeně nepočítalo s tak velkým nárůstem počtu aut ve firmách i domácnostech. Potřeba nových a bezpečných parkovacích míst je tak logická.

Míst, kde je možné vytvořit nové standardní parkoviště, je již velmi málo a jejich kapacita je vzhledem k nákladům na vybudování velmi malá. Stejně tak je třeba chránit plochy zeleně, které jsou dnes v centru, na sídlištích či jiných částech města.

„Proto se snažíme hledat řešení, která budou všechny tyto aspekty zohledňovat a jedno takové se podařilo najít například na sídlišti Plhov," vysvětluje místostarosta Jan Čtvrtečka.

V ulici Kostelecké mezi panelovými domy vzniklo nové parkoviště, které obyvatelům přilehlých bytových domů nabízí dalších 20 parkovacích stání. Plocha pro parkování je provedena z plastových zatravňovacích dlaždic ECORASTER včetně podkladních vrstev. ECORASTER je zatížitelný a trvale udržitelný systém zatravňovací dlažby určený pro zpevnění půdy a umožňuje přirozený průsak dešťové vody. Je vyráběn jako 100% recyklát a výrazně šetrnější k životnímu prostředí oproti alternativním systémům. Dlaždice jsou vyplněné štěrkem a jednotlivá parkovací stání jsou oddělená bílými terčíky. Plocha parkoviště je pak vyspádovaná pro odvod dešťové vody do vsakovací rýhy. Zhotovitelem této nedávno dokončené stavby za 1,7 mil. Kč byla firma Vše pro stavby, s. r. o., Náchod.

„Podle prvních kladných ohlasů od obyvatel sídliště se potvrzuje, že lze díky tomuto řešení realizovat parkování ekologicky a ekonomicky i uvnitř zástavby a já mohu ujistit místní občany, že uděláme vše proto, aby tato nově navýšená potřebná parkovací kapacita sloužila právě jim," upřesnil starosta Jan Birke.

Další alternativou, jak řešit parkování a zároveň si nezhoršovat klima prostředí, ve kterém žijeme, je výstavba parkovacích domů a víceúrovňových parkování.

Proto město Náchod připravilo studie parkovacích domů před budovou základní školy na Plhově na zpevněné ploše u Bílé růže v centru města.

V případě parkovacího domu na Plhově před budovou základní školy studie počítá s částečně podzemním parkováním a dvěma patry. Zelená pochozí střecha s pobytovým prostorem by vrátila do prostoru uzavřeného sídliště nový prvek městské zeleně. Kapacita parkování by se při zachování přijatelného architektonického řešení minimálně zdvojnásobila ze současných 85 na 154 stání a k tomu navíc 16 stání pro motocykly a skútry! Současně stavba nabídne další veřejnou zeleň na střeše parkovacího domu, kde by mohl vzniknout veřejně přístupný volnočasový park.

Prostor dlouhodobě neupravené plochy u Bílé růže pak při využití i přilehlého protiatomového bunkru poskytuje možnost pro smartparking a víceúrovňové parkování, např. pro rezidenty. Počet parkovacích míst v této lokalitě by se tak mohl znásobit a současně by se prostor výrazně zatraktivnil (viz obrázky).

„Obě tyto studie z pera pana architekta ing. arch. Tomáše Vymetálka budeme nyní projednávat se zástupci osadních výborů a příměstských částí a já věřím, že se podaří v rámci dialogu dojít k realizaci takového řešení, které především usnadní a zpříjemní život obyvatel Náchoda," dodává starosta Jan Birke.

 

 


Studie parkování před ZŠ Plhov Studie parkování před ZŠ Plhov

Studie parkování před ZŠ Plhov Studie parkování před ZŠ Plhov

Další v galerii 11

Další zprávy /