Dnes
Teplota: 8.9 °C

Pátek, 12.04.2024770 let města - významná osobnost Josef Krapka Náchodský

770 let města - významná osobnost Josef Krapka Náchodský


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Právě dnes, 13. dubna, uplynulo 115 let od úmrtí Josefa Krapky Náchodského.

 

Josef Krapka Náchodský (22. 7. 1862 Pavlišov u Náchoda - 13. 4. 1909 Prostějov)

 

Novinář, básník, spisovatel, politik, překladatel a bratranec spisovatelky Běly Raichlové se narodil v Pavlišově u Náchoda. Své dětství a školní léta prožíval v Náchodě na Plhově, kam se se svou matkou po jeho narození přestěhovali. Ve studiích v letech 1873-1876 pokračoval na reálce v Praze, ale po matčině smrti musel studia zanechat. Odešel do Vídně, kde se vyučil truhlářem a následně absolvoval dvouletý kurz na průmyslové škole. Po studiích několik let cestoval a po návratu do Vídně v roce 1885 pracoval nejprve jako kreslič, poté byl krátce členem kočovné divadelní společnosti.

Po návratu do Prahy, kde vystřídal několik zaměstnání a stal se jednou z vůdčích osobností sociální demokracie a redaktorem jejích časopisů. Jako sociálně demokratický funkcionář působil po celých Čechách a na různých místech zakládal stranické organizace.

Krapkovou literární tvorbu představuje sociální poezie, povídky, divadelní hry, črty, písňové texty i memoáry. Věnoval se také překladatelské činnosti, kdy do češtiny překládal menší práce světových autorů. Byl blízkým přítelem básníka Josefa Svatopluka Machara a spolupracoval také s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.

Rod Krapků by spojen se jménem Wichterle, a to díky vnučce Josefa Krapky, Lindě, která se provdala za Ottu Wichterleho - světově známého vědce a vynálezce kontaktních čoček.

Josef Krapka na město svého dětství nikdy nezapomněl a často se do rodného kraje vracel. Zvolil si pseudonym Náchodský a na Náchod často vzpomínal i ve svých literárních dílech.


Další zprávy /