Dnes
Teplota: 14.1 °C

Čtvrtek, 20.06.2024Ocenění žáků a pedagogů roku 2024

Ocenění žáků a pedagogů roku 2024


Město Náchod každoročně na konci školního roku oceňuje píli a úspěchy žáků udělením titulu „Žák roku".

Titul je udělován v kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků.

Ocenění je určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly.

Slavnostně předali ocenění v obřadní síni náchodské radnice ve středu 19. června 2024 představitelé města - starosta Jan Birke, místostarostové Ing. Jan Čtvrtečka a Mgr. František Majer a vedoucí odboru školství Mgr. Iveta Lukešová. Tuto slavnostní chvíli si nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale také jejich třídní učitelé a ředitelé škol.

Bývá milým zvykem, že setkání zpestří svým vystoupením jeden z oceněných žáků - tentokrát žákyně Základní umělecké školy Náchod Valérie Simonová hrou na kontrabas.

Titul Žák roku 2024 byl udělen:

Ondřeji Štenclovi, žáku ZŠ TGM Náchod

Natálii Prouzové, žákyni ZŠ TGM Náchod

Adéle Voborníkové, žákyni ZŠ Komenského

Veronice Maršíkové, žákyni ZŠ Komenského

Lucii Rutarové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov

Kláře Synkové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov

Vojtěchu Šrůtkovi, žáku ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí

Kristýně Švorcové, žákyni ZŠ Pavlišovská

Markétě Netíkové, žákyni ZŠ 1. Máje

Valérii Simonové, žákyni Základní umělecké školy Náchod

Tobiáši Mazurovi, žáku Základní umělecké školy Náchod

Po ocenění žáků patřilo poděkování a uznání také pedagogům. Ocenění za dlouholetou práci v náchodském školství převzali z rukou starosty města Jana Birke, místostarosty Ing. Jana Čtvrtečky, vedoucí odboru školství Mgr. Ivety Lukešové a hosta - Mgr. Svatavy Odlové, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Setkání zpříjemnily svým vystoupením děti ze sboru flétniček ze Základní školy Náchod-Plhov pod vedením paní vychovatelky Karly Mlezivové.

Ocenění za dlouholetou práci ve školství obdrželi:

Eva Rezková, učitelka Mateřské školy, Náchod, Komenského

Jaroslava Štěpová, zástupkyně ředitele Základní školy, Náchod, Komenského

PaedDr. Renata Dostálová, učitelka Základní školy Náchod-Plhov

Mgr. Ivana Kábrtová, učitelce Základní školy Náchod-Plhov

Mgr. Jaroslav Smrček, učitel Základní školy Náchod-Plhov

Mgr. Libor Zelený, ředitel Základní školy Náchod, 1. Máje

Všem oceněným žákům a pedagogům blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!

Foto: Karolína Kubcová


Ocenění žáků a pedagogů roku 2024 Ocenění žáků a pedagogů roku 2024

Ocenění žáků a pedagogů roku 2024 Ocenění žáků a pedagogů roku 2024

Další v galerii 24

Další zprávy /