Dnes
Teplota: 5.1 °C

Středa, 14.3.2018"Spanilé jízdy projektové"

"Spanilé jízdy projektové"


Místostarostové Ing.Pavla Maršíková a Miroslav Brát navštívili polské zámky Sarny (Scinawka Gorna) a Ksiaz (Walbrzych). Tématem cesty byla česko - polská projektová spolupráce.

 V prvním případě se jedná o zájem města Náchoda o projekt, kde jsou partnery  Židovská obec  Praha   a polská nadace Sarny. Na české straně by v rámci tohoto projektu měla být rekonstruována bývalá židovská obřadní síň (poslední existující objekt upomínající  na židovskou komunitu v Náchodě) a areál u tzv. starého židovského hřbitova. Polský partner, zastupovaný již zmíněnou nadací, se snaží postupně revitalizovat a obnovit areál zámku Sarny. Aktuálně zde práce cílí na rekonstrukci kaple s cennými freskami. Zájem o tento projekt projevilo i město Klodzko, které rovněž mělo na setkání svoje zástupce. Ze zámku Sarny   cesta pokračovala do Walbrzychu, v jehož blízkosti leží rozlehlý komplex zámku Ksiaz. Zde byly diskutovány eventuelní možnosti společného projektu zaměřeného na náchodské straně na revitalizaci části zámeckého kopce.  „V poněkud bouřlivějších dobách 15. století konali naši předkové k našim severním sousedům tzv. spanilé jízdy. 21. století nám přeci jen nabízí osvícenější způsob šíření myšlenek i sdílení společných hodnot. Jsem velmi rád, že se nám neustále daří rozvíjet další společné projekty s polskou stranou. Ať už se jedná o přímé partnerství nebo sledování zájmu města Náchoda  v rámci těchto projektů. Daří se nám díky tomu získávat vnější finanční zdroje pro další proměny  Náchoda i významně podporovat kulturní a společenské aktivity", říká místostarosta Miroslav Brát.


Spanilé jízdy projektové Spanilé jízdy projektové

Spanilé jízdy projektové Spanilé jízdy projektové

Další v galerii 19

Další zprávy /