Dnes
Teplota: 9.0 °C

Sobota, 17.3.2018Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske

Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske


Novým partnerským městem Náchoda je slovenské město Partizánske. Součástí tohoto partnerství bude i pilotní ročník akce Česko - Slovenský den, který proběhne v květnu t.r. Má za cíl navázání kontaktů mezi českými a slovenskými žáky - ze základních škol v Náchodě a Partizánskem - včetně přiblížení jazyků obou zemí mladé generaci.V rámci příprav této akce se na náchodské radnici uskutečnilo pracovní setkání, které za slovenskou stranu vedl Mgr. Pavol Horňan, vedoucí odboru školství a TK Městského úřadu Partizánske, a za českou stranu místostarosta Náchoda Miroslav Brát ve spolupráci s vedoucím odboru školství a sociálních věcí MěÚ v Náchodě Bc. Pavel Schumou. Po jednání na radnici si naši slovenští hosté krátce  prohlédli ZŠ Plhov, kterou je provedl ředitel školy Mgr. Vladimír Honzů. 

 „V praxi bude Česko-Slovenský den probíhat tak, že na Slovensko do Partizánskeho pocestuje  skupina 40 dětí s pedagogickým doprovodem. Zúčastní se vyučování ve slovenských školách, bude pro ně připraven další kulturní a poznávací program. O týden později přicestuje stejně velká skupina slovenských dětí k nám do Náchoda. Pilotního ročníku, se kterým mají naši přátelé v Partizánskem již dlouhodobé výborné zkušenosti, se z Náchoda zúčastní žáci a pedagogové  ZŠ Komenského a ZŠ Plhov", říká  místostarosta Miroslav Brát.


Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske

Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske Příprava pilotního ročníku Česko-Slovenského dne, Náchod – Partizánske

Další v galerii 4

Další zprávy /