Dnes
Teplota: 15.6 °C

Čtvrtek, 11.10.2018Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času

Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času


Náchod navštívili čelní představitelé vojenského archivnictví z České republiky a Slovenské republiky.

Konkrétně se jednalo o Mgr. Žikeše - ředitele Vojenského ústředního archivu Praha, Ing. Koláře - zástupce ředitele Vojenského ústředního archivu Praha, dr. Petráše - ředitele Vojenského archivu - centrální registratury Trnava, Ing. Němčekovou - zástupkyni ředitele Vojenského archivu - centrální registratury Trnava a dr. Minaříka - vedoucího Bezpečnostního archivu Vojenského ústředního archivu Praha.  Vojenské archiváře přivítal na náchodské radnici místostarosta Miroslav Brát. V programu jejich návštěvy pochopitelně nemohla chybět návštěva areálu dobrošovské pevnosti a dalších součástí předválečného československého opevnění na Náchodsku.

„Ačkoli jsem byl panem ředitelem Žikešem ujištěn, že v popisu práce vojenských archivářů je všestranné péče o archiválie a dokumenty, vzniklé z činnosti předchůdců a současných součástí Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky i jiných orgánů a organizací státní správy, přeci jen největší pozornost si archivy u veřejnosti získávají jako svědkové uplynulého  času", řekl místostarosta Brát.

I prostý laik může díky digitalizaci množství dokumentů nahlédnou na webové prezentaci Vojenského ústředního archivu Praha do řady zajímavých databází. Jedná se například o databázi legionářů a padlých ve 2. světové válce.  Tato databáze se vytvářela ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 na podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské. Dalším zajímavým projektem je databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války.  Projekt elektronické databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí v letech 2. světové války probíhá ve Vojenském ústředním archivu - Vojenském historickém archivu od roku 2005. Navazuje tak na předchozí projekt databáze padlých, zemřelých a nezvěstných čs. vojáků, který byl původně iniciován Československou obcí legionářskou. Práce mají trvalou podporu ČsOL a MO ČR. A konečně je zde i databáze  padlých v 1. sv. válce. Potěšující je skutečnost dobré spolupráce mezi vojenskými archiváři z České a Slovenské republiky, kterou při setkání na náchodské radnici deklarovala Ing. Němčeková. „Město Náchod pečuje o uchování historie i prostřednictvím podpory badatelského úsilí v regionu. Příkladem je i podpora města nedávno vyšlé publikaci Nevrátili se - mrtvi jsou: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese Náchod (autorské dvojice Jan Čížek - Věra Vlčková).


Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času

Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času Vojenské archivy jako svědkové mizejícího času

Další v galerii 3

Další zprávy /