Dnes
Teplota: 17.4 °C

Pátek, 6.12.2019Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj

Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj


V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje zavítal ve čtvrtek 5. prosince 2019 ministr zemědělství Miroslav Toman i na Náchodsko. Svou návštěvu zahájil na náchodské radnici setkáním se starostou Janem Birke a místostarosty Janem Čtvrtečkou, Pavlou Maršíkovou a Františkem Majerem. Po přijetí v obřadní síni radnice a krátkém představení historie i současnosti našeho města vedly jeho další kroky do Teplic nad Metují, kde si v doprovodu starosty Náchoda Jana Birke a dalších akcionářů společnosti VaK Náchod, a.s., prohlédl prameniště a nově zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Toto prameniště je uzpůsobeno k přirozené akumulaci podzemních vod v Polické křídové pánvi a nejvydatnějším zdrojem (až 108 l/s) je právě zhlédnutý vrt VS5. V současné době je vrt využíván cca z poloviny (tj. 1,6 mil. m3/rok) a napojen na vodárenskou soustavu východních Čechy (VSVČ), na kterou jsou napojeny další zdroje pitné vody ležící v Polické křídové pánvi. Celková využitelnost těchto zdrojů pro zásobování pitnou vodou je pro představu až 8,5 mil. m3/Kč.

Další zastávkou byla soukromá robotická mléčná farma v ZD Ostaš (http://www.zdostas.cz/), kde ministr Toman debatoval se zemědělci z celého regionu. Po poledni se pak společně se starostou Náchoda Janem Birke setkal s představiteli společnosti Lesy města Náchoda, s.r.o., jednatelem Lubošem Veverkou a členy dozorčí rady Miroslavem Brátem a Vladimírem Heltou. „Mimo jiné jsme diskutovali o tom, jak je to aktuálně s kůrovcem v našich městských lesích, kterých máme víc než 800 ha a k tomu cca 10 ha rybníků. Tady by se mohla najít možnost čerpat z MZe finance na odbahnění rybníku Podborný, kde plánujeme vybudovat přírodní edukativní stezku," uvedl starosta.

V Hradci Králové si ministr prohlédl nadregionální krizový vodárenský dispečink vody a diskutoval s vodohospodáři o stavu vodohospodářské soustavy v KHK, která zásobuje kvalitní pitnou vodou více než půl milionu obyvatel v okresech Náchod, HK, Pardubice, Chrudim. A přivezl skvělou zprávu! Počítá s investicí 1,7 miliardy do nezbytné opravy přivaděče a rekonstrukce páteřní sítě, která je v některých místech na hranici své životnosti tak, aby nebyla ohrožena dodávka kvalitní pitné vody pro celý náš region!


Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj

Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil Královéhradecký kraj

Další v galerii 16

Další zprávy /