Dnes
Teplota: 10.4 °C

Pátek, 26.11.2021Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti  

Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti   


Od dnešního odpoledne je otevřena nová komunikace v centru Náchoda - ulice Tkalcovská, která propojuje ulice Kladská a Borská a je vedena v trase bývalé vlečky.

Jde o místní jednopruhovou jednosměrnou komunikaci ve směru od ulice Kladské (od Hronova) do ulice Borské. Komunikace je doplněna o parkovací pruh, kde vzniklo celkem 29 podélných stání, z toho dvě pro invalidy a společný pás pro chodce a cyklisty, který umožňuje cyklistům v ulici Tkalcovská obousměrný provoz. Ve směru od ulice Kladská do ulice Borská pojedou cyklisté po jednosměrné komunikaci, v opačném směru budou využívat sdílený pruh na stezce pro chodce a cyklisty, který je barevně rozdělen pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Pro nevidomé je vydlážděna vodící linie.

Součástí stavby byla i výstavba dešťové kanalizace, která zajistí odvodnění povrchu místní komunikace a nechybí ani nové veřejné osvětlení.

„Stavební práce byly zahájeny rekonstrukcí teplovodu v celé délce komunikace, což prodloužilo dobu výstavby. Další složitou a časově náročnou činností bylo přeložení hlavního plynovodu u ulice Borské. Chci poděkovat obyvatelům ulice Anglické, Francouzské, Ruské, Americké a Belgické za trpělivost a omluvit se za omezení spojená s využíváním objízdné trasy během provádění stavebních prací," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

Stavbu nové komunikace za 17,1 mil. korun v centru města provedla firma STRABAG a.s., Hradec Králové v termínu od června 2021 do 25. 11. 2021.

„Ulice Tkalcovská zcela určitě přispěje ke zprůjezdnění středu města a je dalším střípkem do mozaiky dopravních opatření, které postupně realizujeme. Za zmínku určitě stojí i zvýšení komfortu pro obyvatele přilehlých nemovitostí díky téměř třem desítkám nových parkovacích míst," dodal starosta Náchoda Jan Birke.

 

 

 

 


Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti

Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti Nová komunikace v ul. Tkalcovská již slouží veřejnosti

Další v galerii 5

Další zprávy /