Dnes
Teplota: 14.4 °C

Pondělí, 12.6.2017Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě

Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 24. dubna 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 19. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

  

P r o g r a m :
1/ Slib člena zastupitelstva města
2/ Majetkoprávní úkony obce 
3/ Závěrečný účet za rok 2016
4/ Územní plán Náchod - změna č.1
5/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017 
6/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/100/2017 
7/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/101/2017 až SMF/104/2017, SMF/107/2017,SMF/108/2017, SMF/116/2017 a SMF/117/2017
8/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2017 až SMF/122/2017
9/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/127/2017 a SMF/129/2017 
10/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2017
11/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2017
12/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/145/2017
13/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
14/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
15/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
16/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083
17/ Smlouva o revolvingovém úvěru - Revolvingový úvěr municipální střednědobý
18/ Linka bezpečí - žádost o finanční dotaci
19/ Delegování zástupců města na valné hromady 
20/ Rozpočtová opatření
21/ Změna v Osadním výboru SUN
22/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
23/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/136/2017
24/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/147/2017
25/ Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod - aktualizace
26/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda
27/ Diskuse
28/ Závěr 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /