Dnes
Teplota: 11,8 °C

Pondělí, 24.4.2017Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě

Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 24. dubna 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 19. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 


P r o g r a m :  

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2017

3/ Program na podporu sportu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

4/ Program na podporu sportu  z hazardu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

5/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  PO za rok 2016

6/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

7/ Rozpočtová opatření

8/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/42/2017

9/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

10/ Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku      veřejné služby obecného hospodářského zájmu

11/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí  dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

12/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru

13/ Diskuse

14/ Závěr

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /