Dnes
Teplota: 19.4 °C

Pátek, 17.8.2018V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena

V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena


Dnes dopoledne byla v Náchodě-Bělovsi zahájena stavba minerálkovodu, tj. potrubního propojení vrtů Jan a Běla s objektem Malých lázní. Tyto vrty byly osvědčeny jako přírodní léčivé zdroje minerální vody a plynu na začátku letošního roku.

Více zde https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5779

Veřejná zakázka na stavbu minerálkovodu a dvou objektů čerpacích stanic nad jímacími vrty proběhla v červnu letošního roku a jako dodavatel byla vybrána firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí s cenou 8.132.142,23 Kč vč. DPH, která právě dnes zahájila stavební práce.

„Výstavba objektů čerpací stanice nad jímacími vrty, trubních rozvodů mezi nimi, úpravny vody a technologické šachty Malých lázní bude dokončena do konce listopadu. Součástí prací je i přípojka nízkého napětí k čerpacím stanicím či optický sdělovací kabel mezi čerpacími stanicemi, úpravnou vody a technologickou šachtou Malých lázní," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Zahájení výstavby minerálkovodu navazuje na již probíhající stavbu vily Komenský s navazující kolonádou, která by měla být dokončena do října letošního roku. Následně bude probíhat stavba úpravny vody a instalace technologie, která bude sloužit k odarzenování minerální vody určené pro pitné kůry u veřejných pítek v Malých lázních. Těch bude vybudováno celkem 13, sedm bude pro vodu z vrtu Jan, šest pro vodu z vrtu Běla a 13. pítko bude sloužit také pro průtok vody v zimním období.

Nezbytnou součástí jednotlivých kroků, které povedou k obnově lázeňství v Náchodě-Bělovsi, je rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR z konce července t.r., kterým povoluje využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu jímaných zmíněnými vrty. Tento důležitý dokument nabyl právní moci právě v tomto týdnu a z hlediska lázeňského zákona již nic nebrání v cestě využít minerální vodu například k pitným kúrám či koupelím.

„Mám z postupu k obnově lázeňství krok za krokem upřímnou radost. A věřím, že nejen já, ale všichni Náchoďáci. Proto jsme se rozhodli vypsat anketu, ve které společně vybereme dva názvy pro minerální vodu, kterou ochutnáme z nových pítek již na jaře 2019. Připravujeme anketu na sociálních sítích, její spuštění na Facebooku města plánujeme v prvním zářijovém týdnu," dodal starosta Jan Birke.

 


Přílohy:

2017-07-04 Jímací vrty - Běloves - varianta C     (6078_32117151314.pdf / 0,68 MB)

V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena

V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem - stavba minerálkovodu zahájena

Další v galerii 8

Další zprávy /