Dnes
Teplota: 27.4 °C

Odbor kanceláře tajemníka

Pro žadatele a odesílatele emailových podání (žádostí) našemu úřadu:

Aby bylo zaručeno bezpečné podání a doručení Vaší e-mailové zprávy na Město Náchod a na Městský úřad Náchod (hrozba spamu, vyřazení po antivirové kontrole, chybné zařazení atd.), obracíme se na Vás se žádostí, abyste svoji emailovou zprávu prvotně zasílali na oficiální zveřejněnou elektronickou adresu úřadu podatelna@mestonachod.cz a ne na emaily jednotlivých zaměstnanců. Na adrese podatelny bude Vaše podání řádně zaevidováno a zpětně odeslána informace o jeho doručení. Cílem tohoto opatření je maximální zefektivnění vyřízení Vašeho podání (žádosti).
Děkujeme za zjednodušení naší práce.Odbor kanceláře tajemníka

Telefon: 491 405 449
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
tajemnice: Mgr. Hana Mílová
Telefon: 491 405 205
E-mail: hana.milova@mestonachod.cz


Zaměstnanci odboru

jméno
funkce
klapka
(mobil)
E-mail :
Bauerová Eva Ing.
poradce pro veřej. správu; ochrana osobních údajů
491405419
e.bauerova@mestonachod.cz
Bubeníčková Lenka Mgr.
personální, BOZP
491405206
773758953
l.bubenickova@mestonachod.cz
Bubeníčková Monika
PaM
491405448
773797178
m.bubenickova@mestonachod.cz
Hrubá Iveta
PAM
491405405
776216438
i.hruba@mestonachod.cz
Jonáš Petr Ing.
informatik
491405474
736613429
p.jonas@mestonachod.cz
Marešová Alena
správce eGovernmentu
491405467
739548971
alena.maresova@mestonachod.cz
Marunová Jaroslava Mgr.
krizové řízení
491405418
602437562
j.marunova@mestonachod.cz
Polednová Kateřina
PAM
491405413
k.polednova@mestonachod.cz
Scholzová Šenková Jarmila DiS.
terénní soc. pracovník
739548950 tp@mestonachod.cz
Smek Michal Mgr.
právník
491405239
773284968
m.smek@mestonachod.cz
Strelcová Vladislava, Ing.
vedoucí útvaru interního auditu
491405350
778795921
v.strelcova@mestonachod.cz
Stryhal Pavel Ing.
informatik
491405474
736613430
p.stryhal@mestonachod.cz