Dnes
Teplota: 11.4 °C

Úterý, 15.12.2020PROGRAM na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021

PROGRAM na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021


Rada města Náchoda dne 14. prosince 2020 schválila Program na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • na celoroční činnost v oblasti sociálních služeb

 • na náklady spojené s konkrétními projekty v oblasti sociálních služeb

  Důvody podpory stanoveného účelu:

 • podpora rozvoje sociálních služeb na území města Náchoda

  Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • 2.530 000,-- Kč

  Okruh způsobilých žadatelů:

 • nestátní neziskové organizace působící ve městě Náchod nebo poskytující sociální služby občanům s trv. pobytem v Náchodě

  Lhůta pro podání žádosti:

 • Od 15. ledna 2021 do 15. února 2021

  Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů

 • význam pro cílovou skupinu - 25 bodů

 • přínos pro město – 25 bodů

 • přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

  Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • březen 2021

  Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje soc. služby pro občany s trv. pobytem v Náchodě

 • řádně vyplněná žádost včetně povinných příloh

 • bezdlužnost vůči městu Náchod a jím zřizovaným organizacím

 • žádost je třeba podat v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem v naskenované podobě s podpisem

 • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel

 • v případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Náchod na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen

  Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

  vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda http://mestonachod.cz/urad/formulare/formular.asp?id=306

  Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • Město Náchod, odbor SV, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Mgr. Kateřina Tylšová

 • datová schránka: gmtbqhx

 • e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 • Kontaktní osoba:

 • Mgr. Kateřina Tylšová, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 442, email: k.tylsova@mestonachod.cz

  Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 15. 12. 2020.

  Bc. Pavel Schuma

  vedoucí odboru SV


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.