Dnes
Teplota: 12.0 °C

Středa, 29.6.2011Obchvat Náchoda - co je nového?

Obchvat Náchoda - co je nového?


Aktuální informace k vývoji stavby obchvatu Náchoda, přípravné práce intenzivně pokračují... 

V těchto dnech byl dokončen návrh změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Náchod (ÚPSÚ Náchod), týkající se upřesnění trasy přeložky silnice I/33 - obchvat. 
Součástí návrhu (na základě požadavku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) je zpracováno "vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí" (tzv. SEA, kterou se podařilo vypracovat v rekordně krátkém čase, tak aby v rámci územního řízení  projednávání změny územního plánu nedošlo k dalším zbytečným prodlevám). 
V úterý 19. července 2011 se bude konat společné jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány. Následně po obdržení jejich stanovisek, bude návrh územního plánu předložen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k posouzení. Po obdržení případného kladného stanoviska krajského úřadu, po projednání s veřejností a schválení městským zastupitelstvem, bude možné ke konci roku pokračovat v územním řízení na obchvat.

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Náchod Ing. Andrea Lipovská 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.