Dnes
Teplota: 12.1 °C

Čtvtek, 31.01.2019Podpora obnovy kulturních památek

Podpora obnovy kulturních památek


Ministerstvo kultury vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Žádosti se podávají na Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování - orgán památkové péče nejpozději do 28.2.2019.


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /