Dnes
Teplota: 26.5 °C
logo

Přeshraniční mezigenerační integrace registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652

Stručný obsah projektu:

Projekt se týká přeshraniční a mezigenerační spolupráce juniorů a seniorů. Vznikne síť sdružení neformálních skupin a institucí, které pracují s juniory a seniory v 6 partnerských městech - 3 polských a 3 českých. Partneři se zúčastní celkem 18 polsko-českých dílen a 6 integračních akcí.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit intenzitu spolupráce polského a českého společenství žijícího v příhraničí. Cíle bude dosaženo uskutečněním aktivit, v rámci kterých dojde k integraci ve dvou hlavních rovinách - v rovině přeshraniční a mezigenerační. Projektové aktivity (přípravné aktivity, integrační workshopy a integrační akce) jsou zacílené na seniory a mládež z partnerských měst.

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2022
Partneři projektu:

Gmina Miejska Kłodzko - vedoucí partner
Gmina Miasto Świdnica
Město Náchod
Město Hronov
Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice
Gmina Kędzierzyn - Koźle

Aktivity projektu - Obsah projektu

1) Přípravné aktivity, které se dělí na dvě hlavní oblasti:

První je vytvoření sítě spolupráce organizací a skupin existujících a pracujících v každém z partnerských měst, v oblasti práce s mládeží a seniory. Druhou oblastí je v každém z měst realizovat přípravné workshopy, jejichž cílem je integrace mládeže a seniorů.

2) Integrační dílny

Každý partner zrealizuje 3 jednodenní přeshraniční mezigenerační dílny ve svém městě s doprovodným programem, a to pro skupinu 40 účastníků (junioři a senioři). Projekt je koncipován tak, že každé české integrační dílny se zúčastní polský partner a naopak. Dohromady tak 6 partnerských měst uspořádá 18 dílen, kterých se zúčastní celkem 720 osob. Tématem integračních dílen pořádané Náchodem jsou výtvarné a pohybové aktivity a výuka fotografie.

3) Integrační akce

Každý partner přiveze ze svého města skupinu 45 juniorů a seniorů, a to na každou z šesti integračních akcí. Každé akce se tedy zúčastní 270 osob. Vždy polovina polských a polovina českých občanů. Integrační akce jsou připravovány s ohledem na složení účastníků tak, aby zde všichni našli své uplatnění a dokázali se aktivně ztotožnit s projektem. Integrační akce města Náchoda bude zaměřena na sport. Kromě aktivních účastníků se integračních akcí mohou účastnit jako diváci i místní obyvatelé, kteří tak získají povědomí o přeshraniční mezigenerační integraci a o rolích Evropské unie ve spolufinancování projektu.


Související články k projektu - aktuality:

Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila

Slavnostní ukončení Akademie

Pozvánka na akce pro seniory a mládež 2022

Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty

Senioři si užili den plný sportu a zábavy!

Přeshraniční mezigenerační integrace

Ukončení dalšího ročníku Akademie

Navzdory pandemii propojuje i nadále město Náchod generace

Akademie přivítala své další nové studenty

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.