Dnes
Teplota: 28.4 °C

Středa, 22.09.2021Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty

Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty


V pondělí 21. září 2021 byly novým studentům předány indexy a studium může začít.

Představitelé města Náchoda - starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka a Pavla Maršíková společně s ředitelem ZUŠ Náchod Zbyňkem Mokrejšem a koordinátorkou projektu paní Marií Cíchovou přivítali v obřadní síni náchodské radnice nové studenty uměleckých oborů. Ti se budou moci od října vzdělávat pod vedením zkušených lektorů v hudebním, výtvarném a pohybovém oboru.

„Tento projekt, kdy ZUŠku mohou navštěvovat i ti dříve narození, je v Náchodě již od roku 2015 tradicí a nesmírně nás těší, že je o něj i nadále velký zájem. Je to skvělá příležitost udělat něco pro sebe a navázat nová přátelství, a to vše v doprovodu skvělých pedagogů náchodské ZUŠ," uvedl starosta Jan Birke.

Přejeme novým studentů spoustu krásných zážitků!

Pořádání Akademie 60+/JUS je součástí projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Co je to Akademie 60+/JUS?

Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému umění, pohybu nebo divadlu. Tímto způsobem mohou trávit svůj volný čas aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělecké tvorby a setkávat se s jinými seniory, ale i juniory. Umělecká činnost se tak může stát prostředkem pro udržení fyzické i duševní kondice a celkového zkvalitnění života.

Na Akademii 60+/JUS se nekonají žádné přijímací zkoušky, je otevřena všem náchodským občanům, kteří se dostali do seniorského věku a mají zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných lektorů.

Lekce se uskutečňují formou individuální nebo kolektivní výuky, rozdělené do semestrů (říjen-leden a únor-květen). Studenti nejsou nijak hodnoceni a semestry nejsou zakončeny žádnou zkouškou. V době pandemie výuka neprobíhala, a to ani distanční formou.

Výuka je poskytována zdarma. Prostorové podmínky, materiální vybavení a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, výdaje spojené s provozem Akademie 60+/JUS hradí Město Náchod, které k financování získalo dotační prostředky z Evropské unie. Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se po třech letech stává absolventem I. stupně Akademie 60+/JUS a získá certifikát. Po ukončení studia I. stupně má absolvent možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni (ukončení studia II. stupně je opět po třech letech).

Akademie 60+/JUS je součástí projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

 

 

loga


Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty

Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty Akademie 60+/JUS přivítala další nové studenty

Další v galerii 6

Další zprávy /