Dnes
Teplota: 13.0 °C

Středa, 22.06.2022Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila

Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila


Ti z Vás, kteří se česko-polského projektu s názvem „Přeshraniční mezigenerační integrace" aktivně účastnili, už ví. Ostatním se po přečtení tohoto článku mnohé spojí a zjistí, že o projektu slyšeli od svých známých, z medií či jiných informačních kanálů. Projekt se realizuje od roku 2019 a jeho hlavním cílem je propojení a spolupráce českých i polských občanů v seniorském věku se studenty a dětmi, a to na české i polské straně hranice. Ano, projekt je přeshraniční i mezigenerační a má 6 partnerů, kde vedoucím partnerem je město Kłodzko, které doplňují města Náchod, Hronov, Świdnice, Kędzierzyn-Koźle a Folklorní soubor Barunka. Partneři projektu se při přípravě projektu domluvili, že cíle projektu půjde nejlépe dosáhnout realizací přípravných dílen, integračních dílen a integračních akcí.

V průběhu 3 let se konalo celkem 6 velkých integračních akcí, kdy každý partner pořádal jednu pro všechny ostatní partnery. Každé z nich se zúčastnilo celkem 270 osob seniorského a juniorského věku, polských i českých. První integrační akce proběhla v Hronově 11. září 2019 a poslední 4. června v Kędzierzyn-Koźli. Sportovní integrační akce pořádaná městem Náchod proběhla 18. září 2021 a byla Vám prezentována jako Junior-Senioriáda. Na atletickém stadionu Hamra jste si mohli vyzkoušet celkem 13 disciplín, a to tradičních jako hod na koš, střelbu z luku či méně známých, kterými byl Cornhole, Garden rondo, nebo Spin Leader. Všichni účastníci obdrželi dárky a součástí akce bylo i občerstvení.

Rovněž proběhly i integrační dílny, kterých bylo celkem 18. Každé z nich se účastnilo celkem 40 osob a to vždy v počtu 20 zájemců z českého a 20 zájemců z polského města.  Náchodští účastníci byli postupně u všech polských partnerů a také přivítali všechny tři polské partnery v Náchodě. První integrační dílnou byl Výtvarný workshop, který proběhl za účasti partnera z Klodzka. Senioři a děti si vyzkoušeli plstění, drátkování, keramiku i textilní grafiku. Dalším integračním setkáním za účasti partnera ze Swidnice byl pohybový worskhop, který se konal v červenci roku 2021. Workshop byl zaměřen na správný postoj, protažení celého těla, posilovací cviky, dechová cvičení a cviky na rovnováhu. Třetí integrační workshop, který pořádalo město Náchod, byl zaměřen na fotografii a fotografování. Konal se 28. května letošního roku za účastni polského partnera z Kędzierzyn-Koźle a jeho součástí byla i návštěva výstavy fotografií.

Nedílnou součástí projektu byly rovněž přípravné dílny, jejichž cílem bylo, aby jednotliví čeští a polští partneři provázali seniory a mládež na své české, respektive polské straně. V Náchodě se přípravné dílny konaly prostřednictvím výuky v Základní umělecké škole (ZUŠ) a Městské knihovně. Přípravnou dílnu v ZUŠ Náchod představovala výuka v hudebním, pohybovém a výtvarném programu, která proběhla ve 4 semestrech. Přípravné dílny v Městské knihovně byly provedeny formou 20 workshopů s různým zaměřením. Jednalo se například o háčkování, plstění, sebeobranu, moderní technologie, canisterapii, čtení přes koleno, trénování paměti, stolní hry, retro-hraní. Posledním 20. workshopem byla beseda s názvem „Nejen o hudbě s bratry Malinovými". Akce byla stejně jako všechny předchozí zaměřena na vzájemné mezigenerační učení a vzájemné obohacovaní dětí a seniorů. Projekt „Přeshraniční mezigenerační integrace" byl opakovaně ovlivněn pandemií COVID-19, a proto musela být o rok prodloužena jeho realizace. Nicméně, k dnešnímu dni jsou všechny plánované aktivity splněny a projekt tedy může být k 30. červnu ukončen.

Projekt „Přeshraniční mezigenerační integrace" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 který je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 měl smysl a svou realizací umožnil vzájemné obohacení jak dětí a mládeže, tak právě i těch dříve narozených, a to na české i polské straně hranice.

 

 


Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila

Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila Přeshraniční-mezigenerační integrace se podařila

Další v galerii 11

Další zprávy /