Dnes
Teplota: 19.8 °C

Pondělí, 24.4.2023Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 24. dubna 2023 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 5. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 

P r o g r a m :

 

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2023 a poskytnutí dalších dotací na podporu sportu

3/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

4/ Česko-polský projekt - Balneum Glacensis - Dohoda o spolupráci na projektu

5/ Česko-polský projekt „Kladské Pomezí - Krajina příběhů" - Dohoda       o spolupráci na projektu

6/ Strategie rozvoje cyklistické dopravy v územní dimenzi Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka pro období 2023-2030

7/ Rozdělení příspěvku z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

8/ Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a. s.

9/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

10/ Rozpočtová opatření

11/ Diskuse

12/ Závěr

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /