Dnes
Teplota: 29.4 °C

Pondělí, 17.06.2024Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 17. června 2024 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 4/2024. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

P r o g r a m :


1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Majetkoprávní úkon č. 6587/2024
4. Majetkoprávní úkon č. 8949/2024
5. Závěrečný účet 2023
6. Dlouhodobý účelový úvěr na výstavbu tenisové haly 40 mil Kč
7. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026 - změna
8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za
rok 2023 + odvod z fondu investic
9. Vyřazení dlouhodobého majetku
10. Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - nominace pro volbu člena DR dle Dohody o
výkonu práv společníků
11. Městské středisko sociálních služeb Marie Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. FIN/3/2024 O
PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU
12. Rozpočtová opatření
13. Zápis z jednání KV ZM
14. Zápis z Finančního výboru ZM
15. Jednací řád Zastupitelstva města Náchoda


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /