Dnes
Teplota: 20.1 °C

Čtvtek, 16.11.2023POZOR na nepovolené reklamní stojany

POZOR na nepovolené reklamní stojany


 

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje vlastníky reklamních stojanů tzv. „A" umístěných na pozemních komunikacích, že je nutné mít Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nelze nahradit souhlasem vlastníka komunikace. V současné době je v celém Náchodě povoleno přibližně dvacet reklamních stojanů, ostatní jsou na pozemních komunikacích umístěny nelegálně. Vlastníci těchto reklamních stojanů se tak dopouštějí přestupku. Doporučujeme všem, kteří umisťují na pozemní komunikaci (i chodník a pěší zónu) reklamní zařízení, aby si zkontrolovali platnost svého Rozhodnutí o zvláštním užívání a případně podali žádost na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Němcové 2020 (vedle polikliniky) č. dveří 118.

Formulář je ke stažení na: Město Náchod -Formuláře (mestonachod.cz)


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /