Dnes
Teplota: 9.3 °C

Pondělí, 15.01.2024Místní poplatek ze psů na rok 2024

Místní poplatek ze psů na rok 2024


Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2023, o místním poplatku ze psů je povinnost držitele psa uhradit místní poplatek.

Jak poplatek uhradit?

  • bezhotovostně na účet města č. 297890058/0300

VARIABILNÍ SYMBOL (desetimístný):

134100 + číslo evidenční známky psa (platba za každého psa zvlášť)

  • nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Masarykovo náměstí 40 (radnice) - v úterý, čtvrtek, pátek od 9:00 do 11.00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:45 do 12:00  a od 13:00 do 16:00 hodin
  • nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin.

Sazby poplatku pro rok 2024 zůstaly ve stejné výši

  • poplatek je splatný do 30.6.

 

Další podrobnosti:

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Cena Popis
400 Kč Za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo v rodinném domě v části města Náchod
600 Kč Za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. a)
1200 Kč Za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo v části města Náchod jinde než v rodinném domě
1800 Kč Za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. c)
1200 Kč Za prvního psa držitele s pobytem v sídle ohlašovny
1800 Kč Za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. e)
200 Kč Za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo v částech města Dobrošov, Jizbice, Lipí a Pavlišov
300 Kč Za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. g)
200 Kč Za prvního psa držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč Za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. i)

 

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

(2)       Od poplatku se dále osvobozují:

a)      město Náchod, příspěvkové organizace zřízené městem Náchod,

b)      držitelé psů převzatých z kotce Městské policie Náchod nebo z útulku pro opuštěné psy, a to po dva kalendářní roky následující po roce převzetí psa,

c)      držitelé psů užívaných ke canisterapii nebo záchraně osob.

(3)       Údaj rozhodný pro osvobození a úlevu dle odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4)       V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

 

Kompletní znění:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku ze psů

 

 

 

 


Přílohy:

Poplatky ze psů     (9334_44115164659.pdf / 8,3 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /