Okrsky

Záměr zřízení strážníka okrskáře u Městské policie Náchod vychází z principů Community policing. Co to je? Je mnoho výkladů a vysvětlení o co se jedná. Upřednostňujeme výklad, že se jedná o vzájemnou spolupráci městské policie, Policie ČR, orgánů státní správy, místní samosprávy, veřejnosti, organizací a podnikatelských subjektů při vytváření, zajišťování bezpečí a ochrany nás všech v místě, kde žijeme a pracujeme.

Je potřeba zmínit, že práce okrskáře nebude jednoduchá a bude spočívat na systematičnosti, dlouhodobosti a pravidelnosti. Jistě se najdou i škarohlídi, kteří budou tvrdit, že zvolené postupy jsou zdlouhavé, neefektivní a míjejí se účinkem. Je potřeba si uvědomit, že okrskář bude v mnoha a mnoha případech jen prostředníkem, zprostředkovatelem, navrhovatelem a vyjednavačem, který poskytne pouze prvotní impuls. Samotná realizace úkolů může totiž narážet na legislativní problémy (nedostatečná opora v zákonech, zákonem vyžadované postupy, termíny, apod.), neochotu komunikovat a spolupracovat, finanční nákladnost navrhovaných řešení a mnoho dalších.


ROZDĚLENÍ OKRSKŮ A OKRSKÁŘI

Personální možnosti Městské policie Náchod umožňují rozdělení města a přilehlých příměstských částí pouze na tolik okrsků, které bude moci v rámci výkonu služby pokrýt. Konkrétně se jedná o rozdělení na čtyři okrsky, kde každý má svého určeného okrskáře. Protože náplň činnosti městské policie je velice rozsáhlá a náročná, není možné zajistit aby okrskáři mohli být v okrsku každý den. I tak jsme přesvědčeni, že činnost strážníků v okrsku má svůj význam a přinese očekávané výsledky.


Rozdělení okrsků je následující :Okrsek č.1 - Branka, Bražec, Staré Město nad Metují, sídliště SUN, Lipí, Jizbice, Dobrošov
okrskář Roman KUCHAŘ

Okrsek č.2 - Nový Svět, Klínek, Malá Branka, Pražská, Komenského
okrskář Jaroslav LUKÁŠEK

Okrsek č.3 - Třešinky, střed města, Plhov, zámek, Velké Poříčí
okrskář Martin PALLA

Okrsek č.4 - Montace, Běloves, Kašparák, Babí, Malé Poříčí, Pavlišov
okrskář Bohumil ŠTĚPÁNEK

Kontakt: tel. 491 426 186, mob. 739 548 951
E-mail: mp@mestonachod.cz

V případě, že budete chtít kontaktovat okrskáře nebo mu zanechat vzkaz, podnět, stížnost, případně cokoliv jiného je možné jej kontaktovat na výše uvedených tel. číslech nebo prostřednictvím e-mailu.. Nezapomeňte uvést, kterému okrskáři má být podnět předán. Rovněž můžete zanechat kontakt na sebe a okrskář zkontaktuje Vás.

Mapa okrsků (pdf)