Komise prevence kriminality

předseda: Mgr.et Bc.Ludvík Kubíček
členové: Bc.Petr Valica, Ing.Jiří Jedlička, Mgr.Michal Malý, Antonín Falta, Renata Dzurková
tajemník: Miroslav Horák
Koordinátor prevence na místní úrovni : Miroslav Horák