Děti a psi

Tento článek není určen pouze dětem ale i jejich rodičům. Uvádíme zde základní pravidla pro styk dětí se psy.

Cizí pes

Určitě jste zažili situaci, kdy jdete po ulici s dítětem a potkáte pejska, který je na procházce se svým pánečkem. Dítěti se pochopitelně líbí a chtělo by si ho pohladit. V této situaci je dítě s Vámi a v případě potřeby můžete zakročit. Přijdou situace, kdy bude dítě samo a zachová se jinak. Třeba na cestě do školy bude každý den chodit okolo zahrady, na které vyrůstá krásné štěně. Z toho důvodu je vhodné vysvětlit dítěti základní problémové situace ve styku se psem a naučit ho, co není vhodné dělat.

Nedráždit, netrápit, neprovokovat

Dítě by nemělo v žádné situaci psa dráždit a jinak pošťuchovat. I když je pes třeba za plotem nebo je to zatím jen štěně a zdá se být vše bezpečné. Některé děti mají občas tendenci na psy házet za plot kamínky, pošťuchovat je klacky nebo na ně dokonce házet petardy. Dítě by mělo vědět, že psovi takovýmto chováním ubližuje. Psovi je to nepříjemné, může mít z takového chování strach a zareaguje pak útočně. Tím může Vaše dítě u cizího psa vypěstovat nejistotu, až strach ze všech dětí.

Neutíkat

V parku se prochází člověk se psem, který okolo něho na volno pobíhá. Pes si všimne dítěte a rozběhne se k němu, aby si ho očichal. Majitel na svého psa zavolá, ale dítě se lekne a začne právě v tuto chvíli utíkat pryč. Ne úplně zvládnutý pes pak svého majitele nemusí poslechnout a rozběhne se za dítětem, ze kterého se pro něj útěkem stala prchající kořist. Jistě, chyba je na straně majitele, který neměl takového psa odepnout z vodítka. Vaše dítě však může nepříjemnosti předejít tím, že zůstane stát na místě a nebude svým chováním upoutávat pozornost psa.

Nekřičet

Tak jako není vhodné začít utíkat, není vhodné ani začít křičet. Psa to může vyprovokovat a podpořit v nevhodném zájmu o dítě.

Nedívat se do očí

Při střetnutí s cizím psem by se mu dítě nemělo dívat přímo do očí. Takový pohled je pro psa projevem dominantního chování a pro Vaše dítě by nebylo vhodné u psa takovou domněnku vyvolat. Pes by si mohl myslet, že si s ním dítě chce změřit své síly.

Nehrnout se ke psovi

Dva psi, kteří se neznají a náhodně se setkají, se zastaví v určité vzdálenosti od sebe a přibližují se k sobě pomalu, aby nevyvolali u druhého pocit útoku. Je proto vhodné se při setkání s cizím psem zastavit a nechat raději psa, aby k dítěti pomalu přišel a očichal si ho. Není vhodné, aby dítě k cizímu psu zbrkle natahovalo ruku nebo ho chtělo obejmout. Je vhodné ve výši kolen nastavit dlaň vzhůru tak, aby si ji pes mohl očichat a přitom nebyl natažením ruky ohrožen jeho osobní prostor.

Jak by se tedy dítě mělo správně zachovat, když si chce pohladit cizího psa? Dítě by se mělo nejprve zeptat majitele, zda si psa může pohladit. Již při tom by se mělo dívat do očí člověku a nevěnovat moc pozornosti psovi. Potom by dítě mělo nabídnout psovi ruku k očichání (nenatáhnout ji však prudce směrem k psovi) a následně může zvíře pohladit. Ale pozor, většina dětí i dospělých má tendenci hladit psa po hlavě. To v případě neznámého psa není vhodné. Poučte proto dítě, aby byť vychovaného, ale cizího psa hladilo vždy po bocích zepředu dozadu.

Vážení rodiče dětí, Vy nezapomínejte, že:

- nechávat psa o samotě s dítětem je rizikové, a to i v případě, že psa dobře znáte,
- je nutné sledovat hru dítěte a psa. V případě, že se psovi hra již nelíbí nebo jej obtěžuje a začne vysílat varovné signály, je nutné hru ihned ukončit,
- při každém kontaktu dítěte a psa musíte dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti.