Pokousání psem

Nikdy nepřehlížejte varovné signály, které pes dává.

Pokousání nejen dítěte psem je vždycky obrovskou tragédií. Především dítě utrpí nejen fyzická poranění, ale takový zážitek pořádně a na dlouho otřese i jeho psychikou. Pes často svůj hřích zaplatí životem, vztahy mezi rodiči dítěte a majiteli psa (pokud nejde o psa vlastního) bývají nadobro rozbity a končívají vleklými soudními spory o výši odškodného. Odborníci na dětskou i psí psychiku po celém světě zkoumají, proč k incidentům mezi dětmi a psy dochází a jak jim předejít. Bylo zjištěno, že nejčastěji dojde k pokousání dítěte vlastním psem nebo psem známých či příbuzných.

Nejohroženější skupinou jsou batolata a děti do deseti let.

Ročně dojde v ČR asi ke 30 - 40 případům pokousání psem na 100 tisíc obyvatel. Velcí psi mohou tlakem zubů - až 40 kg/cm? - způsobit amputace drobných částí těla, zejména dětem. Pokud pes někoho pokouše, je povinností majitele nechat psa okamžitě vyšetřit u veterináře a výsledek do 24 hodin sdělit ošetřujícímu lékaři poškozeného.

První pomoc:

- ránu důkladně vydezinfikujte, nebo alespoň vymyjte mýdlovou vodou a sterilně přikryjte,
- vyhledejte lékařské ošetření rány do 6 hodin, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech. I drobná rána, zejména od psích zubů se snadno infikuje a velice špatně se hojí,
- pokud je znám majitel, zjistit jeho totožnost. Nechce-li Vám majitel psa svoji totožnost sdělit, okamžitě přivolejte hlídku Policie České republiky nebo městské policie, ti totožnost osoby zjistí a sdělí Vám ji, jelikož na její zjištění máte právní nárok,
- není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a odchytit jej. Proto co nejdříve zavolejte městskou policii, jejíž hlídka přijede psa odchytit. Je důležité, abyste do příjezdu hlídky setrvali na místě, pokud Váš zdravotní stav nevyžaduje okamžitý převoz do nemocnice,
- pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat nebo alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis,
- zjistěte, zda je pes očkován proti vzteklině,
- je rovněž důležité zajistit svědky události. Požádejte proto možné svědky, aby rovněž vyčkali do příjezdu hlídky.

Vzteklina

Virové onemocnění napadající nervový systém, přenášené též liškami, kočkami, hlodavci nebo lesní zvěří. Může se přenést například i přenosem sliny na sliznice, do oka nebo poškrábáním. Pouze asi 2 % infekcí jsou způsobena domácími zvířaty. Událost pak ihned ohlaste Policii ČR a co nejdříve Veterinární správě. Má majitel psa v tomto směru nějaké povinnosti? Majitel psa je povinen:
- nechat podle zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů psa bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem, kterému musí zároveň doložit platný očkovací průkaz psa
- vyšetření se po 5 dnech zopakuje a zprávu dostane poškozený (napadený), aby ji mohl předat svému ošetřujícímu lékaři.
- nesplněním této povinnosti se majitel dopouští přestupku podle § 71 odst. 1 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb. a lze mu za to uložit pokutu až do výše 10 000. Kč. Doufáme, že tyto řádky nikdy nebudete potřebovat, protože pokousání zvířetem je nebezpečné a může být i život ohrožujícím.