Venčení psů

Zde jsme připravili několik dobře míněných rad, které by se Vám mohli hodit při venčení psa. Může se stát, že venčíte psa známým, kamarádům a psa dobře neznáte nebo pejsek není poslušný, či vycvičený. V tom případě hrozí, že se pes může zaběhnout nebo může ohrožovat jiné psy. V tom horším případě může ohrožovat i lidi. Zkuste dodržovat zde uvedené a rady a tím se vyhnout případným problémům.


- Psy venčete vždy na vodítku nebo stopovačce. Pohyb psů na veřejných prostranstvích v Náchodě je upraven obecně závaznou vyhláškou města, která přímo stanoví, že pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze na vodítku.
- Pokud Váš pes "nemusí" jiné psy, používejte náhubek. Šetříte tím vlastní peníze, které budete muset vynaložit za ošetření, v případě napadení jiného psa.
- Psa na vodítku můžete ovládat a zabránit například jeho - vběhnutí pod auto - pronásledování prchajícího dítěte - zaběhnutí se za zvěří nebo hárající fenou
- Nevenčete a nevoďte psy do míst, kam je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města.
- Při venčení nezapomeňte opatřit psa evidenční známkou, která mu byla vydána (pro případ zaběhnutí).Upozorňujeme také na povinnost trvalého označování psů elektronickým čipem dle vyhlášky města č.11/2011
- U psa na vodítku vidíte, kde ponechal exkrementy, které jste povinni uklidit. Uvedená povinnost je rovněž zakotvena v obecně závazné vyhlášce města. To, že po svém miláčkovi uklidíte exkrementy, je Vaše dobrá vizitka.

Sáčky na psí exkrementy si také můžete opatřit na Městském úřadu Náchod.

Žádáme Vás o dodržování výše uvedených zásad. Zvláště potom o uklízení exkrementů po vašich miláčcích, aby bylo naše město krásné, čisté a případné setkání se strážníky pro Vás neznamenalo postih za přestupek. Na vycházkách se psy přejeme jen dobré a příjemné zážitky.