Městská policie - informace pro řidiče

Vážení řidiči,

zde naleznete články vztahující se k provozu motorových vozidel. Dovolíme si připomenout základní pravidla parkování, informace o měření rychlosti, naleznete zde postup pro případ, že za stěračem naleznete výzvu pro nepřítomného řidiče motorového vozidla.

Je obecně známé, že problematika dopravy v Náchodě není jednoduchá a je ovlivněna i tím, že Náchod protínají komunikace národního i mezinárodního dopravního spojení. Nejsložitější je asi situace v průjezdnosti a parkování na území města. Kapacita parkovacích míst v centru , ale i okrajových částech města je omezena počtem parkovacích míst, která bohužel z různých důvodů nejdou rozšířit. Přesto je povinností řidičů parkovat dle nastavených pravidel a není možné svého plechového miláčka postavit, kde nás napadne. Řidič může nesprávným parkováním například poškozovat majetek města, bránit zásobování obchodů a provozoven, bránit průjezdu složek IZS v případě krizové události (požár, únik plynu, ohrožení života). V oblasti průjezdnosti se stává, že neukázněný řidič vjede na okružní křižovatku a následně na ní zůstane stát, protože mu dopravní situace za křižovatkou neumožňuje pokračovat. A při hustotě provozu v našem městě je plynulost i bezpečnost provozu okamžitě narušena.

Městská policie Náchod se problematice dopravy intenzivně věnuje, i přes to, že by doprava neměla být hlavní náplní naší práce. Odměnou za tuto práci nám často bývá „pochvala" ve smyslu, že umíme pouze „buzerovat" nebo naopak, že nic neděláme. Pamatujte, prosím, že dodržování zákonných norem a pravidel slušného chování by měla platit i mezi účastníky silničního provozu.

Městská policie Náchod přeje všem řidičům hodně kilometrů bez nehod a ještě více trpělivosti při parkování i za volantem.