Volání na tísňové linky

Tísňové linky jsou bezplatné telefonní linky, jejichž čísla jsou stanovena v číslovacím plánu. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Rovněž všichni poskytovatelé veřejné telefonní služby jsou povinni svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání. Uvádějí se v telefonních seznamech a hovory uskutečněné na čísla tísňových linek slouží především na záchranu lidských životů, zdraví nebo ochrany majetku a životního prostředí.


Přidělení čísel tísňových linek v ČR:
- 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání,
- 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
- 155 Zdravotnická záchranná služba,
- 156 Obecní (městská) policie,
- 158 Policie ČR.

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.


Příklady situací, kdy je třeba volat na tísňovou linku:
- vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte stoupat plameny nebo kouř z objektů, z lesa apod.,
- jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
- je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,
- naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí, nejste schopni zastavit krvácení,
- člověk se dusí nebo nemůže dýchat,
- někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
- při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,
- jste svědkem pokusu o sebevraždu,
- jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
- došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
- došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
- naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
- někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek,
- chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.
-

POZOR! - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!


Jak volat

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou konkrétní složku IZS kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.


Rady pro volání na linku tísňového volání:


- nepanikařte, zachovejte klid,
- zajistěte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat,
- vyčkejte přihlášení operátora (v případě, že jste omylem zavolali na jinou složku IZS, nezavěšujte - operátor to vyřeší),
- popište situaci, ve které se nacházíte a následně uveďte
- jméno a příjmení,
- číslo telefonu, ze kterého voláte,
- co se stalo (podrobný popis nebo se soustřeďte a odpovídejte na otázky operátora)
- kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
- kolik osob potřebuje pomoc,
- uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost,
- upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdná cesta aj.,
- stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory,
- podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky,
- postupujte podle pokynů a rad operátora,
- nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve,
- ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

Nevolejte a nezneužívejte tísňovou linku, abyste:

- ohlásili smyšlenou neexistující událost,
- zjistili, zda tísňové volání funguje,
- se dotázali na přesný čas,
- se zeptali na telefonní čísla, na jízdní řády, na předpověď počasí,
- pod vlivem alkoholu řešili své osobní problémy, kdy se nenacházíte ve stavu nouze Vy, ani nikdo jiný.

Volání na tísňovou linku 156 Městské policie Náchod

Po vytočení čísla 156 na území okresu Náchod se volajícímu přehraje hláska: Dovolali jste se na linku 156, pokud chcete volat Městskou policii Náchod- stiskněte 1, Jaroměř - stiskněte 2, Nové Město nad Metují - stiskněte 3, Broumov - stiskněte 4, Červený Kostelec - stiskněte 5.


Pokud volající stiskne číslo 1, je okamžitě přesměrován na 156 Náchod
Pokud volající stiskne číslo 2, je okamžitě přesměrován na 156 Jaroměř
Pokud volající stiskne číslo 3, je okamžitě přesměrován na 156 Nové Město nad Metují
Pokud volající stiskne číslo 4, je okamžitě přesměrován na 156 Broumov
Pokud volající stiskne číslo 5, je okamžitě přesměrován na 156 Červený Kostelec
Pokud volající neprovede ani po druhém opakování hlásky žádnou volbu, je okamžitě přesměrován na 156 Náchod.