Nabídka přednášek v rámci prevence kriminality pro mateřské školy, základní školy, střední školy a seniory


Mateřské školy


- dopravní výchova v předškolním věku
- děti v kontaktu s cizími lidmi
- děti v kontaktu se zvířaty
- prohlídka služebny Městské policie Náchod a jednotky SDH města Náchod

Základní školy


I.stupeň - dopravní výchova
- úrazy dětí v domácím nebo venkovním prostředí
- jak si nenechat ublížit
- základy první pomoci
- drogy I - alkohol, tabákové výrobky, léky
- bezpečný kontakt se psy, týrání zvířat
- šikana, zneužívání dětí
- škola a dětská kriminalita

II.stupeň
- trestní odpovědnost dětí a základy právního vědomí (trestní zákoník, trestní řád, přestupkový zákon
- zábavná pyrotechnika a její bezpečné používání
- základy první pomoci
- zásady bezpečného chování na ulici
- drogy I - alkohol, tabákové výrobky, léky
- drogy II - zneužívání omamných a psychotropních látek
- kriminalita dětí - jednání, odpovědnost, následek
- šikana, zneužívání dětí
- jak se správně zachovat při mimořádných událostech
- exkurze na služebně Městské policie Náchod - kamerový systém

Střední školy


- trestní odpovědnost mladistvých
- právní vědomí (práva, zákony, policie, justice)
- základy první pomoci
- prevence přepadení
- zásady bezpečného chování na ulici
- drogy II - zneužívání omamných a psychotropních látek
- jak se správně zachovat při mimořádných událostech

Senioři


- bezpečný pohyb seniorů v silničním provozu
- jak zabezpečit osobní automobil
- jak zabezpečit majetek
- jak snížit riziko vykradení bytu
- jak se chránit před okradením
- jak předcházet riziku přepadení
- jak se vyhnout podvodu
- rady pro nákup přes internet

V případě zájmu o přednášky kontaktujte Miroslava Horáka - Městská policie Náchod, tel. 491 405 351.