Dnes
Teplota: 11.2 °C

VÁCLAV MACH - TERÉNNÍ PRÁCE

GVUN Malá, Španielova pasáž, Plhovská 862 Náchod


11.08.2023 - 01.10.2023 v Vstupné: 

GVUN Malá
Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod
otevřeno v době konání programu a po předchozí telefonické domluvě

 

Kurátorka výstavy Martina Frydrychová
vernisáž 11. 8. 2023 v 17 hodin
performance od 17 do 20 hodin

 

Instalace Terénní práce mapuje experimentální tavbu železa Václava Macha. Jedná se o umělecký výzkum vycházející z historické metalurgie s interdisciplinárním přesahem, ve kterém propojuje umělecké, přírodovědné, historické a technické obory. Na projektu spolupracoval s odborníky z několika fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Václav Mach podnikl několik výprav na předem vytipované lokality s možností výskytu železitých rud a pokud zde byly vhodné podmínky, realizoval experiment. Václav Mach pracuje s určitými performativními prvky a všechny momenty pramenící z procesu tavby také mapuje. Instalace složená z fragmentů použitých pecí, získané vyredukované rudy a dalších materiálů odhaluje pro diváka v podstatě celý experimentální proces výroby. Součástí instalace jsou i tři videozáznamy.

Dané téma skýtá široké spektrum technologií, praktik a dovedností, jenž bývají často přehlíženy nebo nedoceněny. Galerijní prostředí tak umožňuje dotknout se historických postupů v kombinaci se současnými analytickými metodami.

 

Václav Mach
27. 12. 1998
Absolvent Fakulty umění a designu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 Další informace

Přílohy:

Václav Mach - Terénní práce     (36570_113102832.jpg / 1,31 MB)