Dnes
Teplota: 19.4 °C

Formuláře


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:5. Vodoprávní úsek
Poznámka:

Přílohy:

priloha_19_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_(obcane)_a_stavebni_povoleni_COV     (276_422132333.rtf / 0,08 MB)