Dnes
Teplota: 19.3 °C

Formuláře


Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:5. Vodoprávní úsek
Poznámka:

Přílohy:

priloha_21_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje     (277_6191323559.rtf / 0,06 MB)