Dnes
Teplota: 20.6 °C

Pátek, 15.09.2023Pan Aleš Fetters převzal medaili z rukou ministra školství

Pan Aleš Fetters převzal medaili z rukou ministra školství


Ve čtvrtek 14. září 2023 byly v Senátu Parlamentu ČR uděleny Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významným osobnostem české pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předal ministr Mikuláš Bek.

Mezi oceněnými byl i náchodský literární a kulturní nestor Aleš Fetters, který převzal za svou celoživotní práci v oblasti školství stříbrnou Medaili MŠMT 1. stupně.

 

Medaile se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O jejím udělení rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

 

Aleš Fetters je pro Náchoďáky velice váženou osobností, která i přes mnohé životní i profesní překážky, stála vždy vzpřímeně a svým gentlemanským způsobem interpretace poučovala své okolí o osudech a životních příbězích nejen náchodských osobností a událostí. Jeho rozsáhlá rozmanitá tvorba v podobě knih, příspěvků do novin, almanachů, kronik a v neposlední řadě i příspěvků do Náchodského zpravodaje, svědčí o jeho nedozírném rozhledu v kulturní, historické i společenské sféře, které si všichni jeho minulí i současní spolupracovníci s obdivem považují. Vždy bude vynikajícím učitelem, oddaným přítelem, znamenitým spisovatelem, elegantním gentlemanem a hlavně člověkem se srdcem na dlani.

 

S velkým potěšením blahopřejeme panu Fettersovi k ocenění za jeho celoživotní práci věnovanou vzdělávání mnoha, nejen náchodských, studentů.

Foto: MŠMT


Další zprávy /