Dnes
Teplota: 30.6 °C

Pátek, 14.12.2018Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní

Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní


loga

Dnes, tj. 14. 12. 2018, proběhlo předání stavby Malých lázní v Bělovsi. Jak bylo avizováno, nebylo v silách dodavatele společnosti Green Project, s.r.o., Průhonice dokončit stavbu, která byla zahájena v říjnu 2017.

Stavba Malých lázní byla dnes předána jako nedokončené dílo za oboustranné účasti jak zástupců investora (Město Náchod), tak dodavatele Green Project, s.r.o. Celková cena za realizaci části dnes předaného díla činí 9.652.219,67 Kč, což představuje přibližně 43 procent celkové ceny díla, která byla vysoutěžena ve výši 22.247.861,92 mil. Kč.

Stavba měla být původně dokončena do 27. 9. 2018. Celou stavbu však provázely komplikace s plněním předmětu díla vzhledem k nedostatečným kapacitám na stavbě. „Na tyto skutečnosti bylo pravidelně poukazováno již na jaře letošního roku zápisy do stavebních deníků i zápisů z kontrolních dnů. Jednatel dodavatelské firmy nás však neustále ubezpečoval o včasném dokončení díla a jeho předání v řádném termínu, což nám bohužel nedávalo možnost podniknout kroky k ukončení spolupráce," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

K nenaplnění smlouvy došlo dne 27. 9. 2018 jeho nepředáním. Dílo bylo nakonec ukončeno výpovědí smlouvy ze strany objednatele (Město Náchod) pro neplnění smlouvy ze strany dodavatele (Green Project) v pátek 14. 12. 2018.

V souvislosti s ukončením smluvního vztahu se zhotovitelem stavby „Malé lázně - Běloves" firmou Green project s.r.o. je nyní nutné zajistit výběr nového zhotovitele na dokončení stavby. „Veřejnou zakázku plánujeme vypsat na začátku ledna 2019. Za tím účelem už jsme schválili uzavření objednávky na zajištění zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku v rámci dokončení projektu „Aqua Mineralis Glacensis" se společností Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou," dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.

Ukončení veřejné zakázky a podpis smlouvy s novým zhotovitelem předpokládáme na přelomu března a dubna 2019.


Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní

Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní Město bude vybírat novou firmu na dostavbu Malých lázní

Další v galerii 4

Další zprávy /