Dnes
Teplota: 22.7 °C

Středa, 16.12.2020Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox

Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox


První čtenáři mohli dnes ráno poprvé vracet zapůjčené knihy prostřednictvím nového biblioboxu umístěného před vstupem do knihovny. Za účasti místostarostů Jana Čtvrtečky a Františka Majera a vedení městské knihovny v čele s ředitelkou paní Ivanou Votavovou si také mohli názorně prohlédnout, jak samotné vracení knih probíhá a jak je řešen bibliobox pro bezpečné vracení knih, aby nedošlo k jejich poškození. Zásadní prosbou knihovníků směrem ke čtenářům je VHAZOVAT KNIHY HŘBETEM NAPŘED.

Věříme, že čtenářům tato služba umožní pohodlně vracet knihy právě v této složité době a knihovníci pak budou moci knihy půjčovat dalším čtenářům bez zbytečného prodlení, protože služba je k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Co je vlastně bibliobox?

Bibliobox je velká kovová a bytelná schránka na knížky s vnitřním vozíkem, která umožní vrátit vypůjčené knihy, časopisy a ostatní dokumenty i když je knihovna momentálně zavřená. To znamená 24 hodin 7 dní v týdnu. V horní části boxu je vstupní otvor, do kterého se vkládají knihy. Pod vstupním otvorem jsou zamykatelná dvířka, za kterými je speciální vozík na knihy. Aby se zamezilo poškození vracených knih, je dno vozíku usazeno na pružinách. Knihy tak padají vždy z výšky cca 20 cm.

 

Jak do něj vracet knížky?

  • Knížky a časopisy se vhazují hřbetem napřed - méně se tak poškozují.
  • Deskové hry, tematické kufříky a audioknihy není z technických důvodů možné vracet prostřednictvím biblioboxů.
  • Knížky vhozené do biblioboxu budou odepsány ze čtenářského konta následující pracovní den, knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá. Vrácení dokumentů je možné si následující pracovní den ověřit.
  • Pokud bude do boxu vhozena knížka po uplynutí výpůjční doby, poplatky za upomínky vybere knihovník při příští návštěvě.
  • Vhozené poškozené a neúplné dokumenty nebudou z konta odečteny.
  • POZOR - knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny.

Princip fungování

Pokud uživatel nechce vrátit půjčený dokument přímo do knihovny, vhodí jej do návratového boxu. Pověřená osoba, pak dokumenty z návratového boxu vyjme a vrátí je do knihovny. Je důležité upozornit na skutečnost, že pokud uživatel hodí dokument do boxu, ještě tím není dokument vrácen. Jeho vrácení nastává až v situaci, kdy jej knihovní zaměstnanec zaeviduje jako vrácený - např. druhý den po vhození do boxu. Čtenář by si proto měl ověřit, zda k vrácení skutečně došlo, např. e-mailem či kontrolou čtenářského konta, a na případné nesrovnalosti ihned upozornit. Také pokud má čtenář uhradit poplatky za pozdní vrácení, nevyhne se jim tím, že knihu vloží do návratového boxu. Bude je muset uhradit při osobní návštěvě knihovny. Poplatek za pozdní vrácení však přestane nabíhat ve chvíli, kdy je kniha zaevidovaná jako vrácená (viz výše).


Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox

Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox Městská knihovna v Náchodě má nový bibliobox

Další v galerii 4

Další zprávy /