Dnes
Teplota: 13.9 °C

Pondělí, 15.04.2024Stavba SPOLKOVÉHO DOMU v Náchodě dokončena

Stavba SPOLKOVÉHO DOMU v Náchodě dokončena


Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOLKOVÉHO DOMU V NÁCHODĚ, který se uskuteční ve středu 1. května 2024 od 13 hodin.

Bude nám velkou ctí představit vám nový kulturně společenský prostor, kde se propojí umělecká tvořivost s prožitkem pro všechny věkové kategorie.

Současně budou představeny i nové stálé expozice věnované náchodským významným rodákům - Josefu Škvoreckému a Janu Letzelovi.
Oslavte společně s námi jeden z důležitých milníků v dalším rozvoji našeho města.

Spolkový dům, Náchod - nové centrum spolkových aktivit

Od roku 2021 probíhaly v Hurdálkově ulici v centru Náchoda přípravné práce na zahájení stavby jedné z největších investic města Náchoda posledních tří let - spolkového domu.

Tato mimořádná stavba zázemí pro spolkovou činnost byla zahájena v květnu 2021 demolicí bývalé hasičské zbrojnice čp. 148 (tzv. Hurdálkův dům) a přilehlých objektů, kterou prováděla firma ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí. Od července do listopadu 2021 pak prováděli pracovníci Muzea Náchodska v místě stavby záchranný archeologický průzkum.

Samotnou stavbu zahájila firma Průmstav Náchod v květnu 2022 a dokončena byla v březnu 2024.

„Hurdálkův dům (bývalá hasičská zbrojnice) z první poloviny 19. století byl vystavěn na místě staršího domu, kde se narodil v roce 1747 Josef František Hurdálek, národní buditel a biskup litoměřický. V roce 1933, při příležitosti stého výročí Hurdálkova úmrtí, byla na štítu domu umístěna jeho pamětní deska, která byla nyní využita k vytvoření repliky umístěné na fasádě u vchodu do budovy spolkového domu," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Stavba spolkového domu podle architektonické studie kanceláře Tomáš Vymetálek Architects, s.r.o., z Hradce Králové zaplňuje proluku mezi domy v Hurdálkově ulici. V prostoru před spolkovým domem je volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení.

Své zázemí pro setkávání u příležitosti výročních schůzí, pořádání přednášek, školení atd., zde najdou v konferenčním sále pro cca 50 osob místní spolky, jako např. Ateliér malířů a grafiků, Fotoklub Náchod a mnoho dalších. Nechybí menší ateliéry a klubovny, bezbariérový přístup a veškeré zázemí pro zajištění provozu.

Vedle zázemí pro spolkovou činnost nabízí nová budova i výstavní prostory pro expozice významných náchodských rodáků - spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela. Aktuálně se intenzivně pracuje na jejich vybavení, aby mohly být expozice představeny veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří spolkového domu - 1. května 2024, 13-16 hod.

„Tato zajímavá a dobře dostupná lokalita v centru města nyní získává plnohodnotné využití. Své zázemí pro setkávání tady najde celá řada náchodských spolků. Takové zázemí pro spolkovou činnost tady dlouho chybělo a jsem moc rád, že se podařilo skloubit tuto potřebu s velmi vkusným architektonickým řešením v centru města. Je to krásná stavba na skvělém místě," uvedl starosta Jan Birke.

Bonusem při využití tohoto místa je vytvoření příjemného malého náměstí s dominantním stromem, veřejným prostorem a lavičkami, čímž vznikne malebné zákoutí v samotném srdci Náchoda.

 

Odstranění stávající stavby:

19.05.2021-16.06.2021

ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí

cena demolice: 3.253.593,51 Kč vč. DPH

 

Záchranný archeologický výzkum:

19. 7. 2021-30. 11. 2021

Muzeum Náchodska, přísp. organizace Královéhradeckého kraje

cena arch. výzkumu: 4.635.850,25 Kč včetně DPH

 

Realizace stavby:

12. 5. 2022-21. 3. 2024

zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

cena stavby: 63.532.408,04 Kč včetně DPH

 

Projekční práce - dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace:

Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové

cena: 2.759.042 Kč včetně DPH

 

 


Spolkový dům Spolkový dům

Pozvánka Pozvánka

Další zprávy /