Dnes
Teplota: 18.8 °C

Čtvrtek, 29.9.2016Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku

Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku


Loga

V úterý 27. září 2016 odstartoval již druhý ročník úspěšného projektu Akademie 60+ Základní umělecké školy v Náchodě, a to slavnostním předáním indexů v obřadní síni náchodské radnice.

Za účasti představitelů města - starosty Jana Birke, místostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta a vedoucího odboru sociálních věcí a školství Pavla Schumy - převzalo 15 nových studentů indexy z rukou vedoucího projektu Pavla Čermáka a ředitele ZUŠ Náchod Zbyňka Mokrejše. "Město Náchod je velmi hrdé na to, že může participovat na tak úžasném projektu, který, jak se ukázalo hned v prvním roce jeho fungování, je opravdu životaschopný a podle ohlasů studentů také velmi úspěšný a oblíbený", uvedl starosta Jan Birke a s úsměvem dodal: "Jedním z důkazů je i sama místostarostka Pavla Maršíková, která se díky Akademii 60+ věnuje hře na klavír". Velké poděkování patří především panu řediteli Zbyňku Mokrejšovi, který s myšlenkou realizace téměř před dvěma lety přišel. "Město Náchod neváhalo ani minutu jej finančně podpořit", uvedl místostarosta Miroslav Brát a dodal, že náchodští senioři tak díky Akademii 60+ mohou navštěvovat v základní umělecké škole řadu programů - nechybí hudební, výtvarný, ale třeba i pohybový.  Během slavnostního předávání indexů vystoupila jedna z přítomných studentek, která všechny přítomné dojala svým upřímným zhodnocením přínosu celého studia. "Není pochyb, že všichni z nás nestudujeme proto, že bychom snad neměli co dělat. Většina z nás je zcela zaměstnána péčí o svá vnoučata, ale Akademie je pro nás mimořádným způsobem, jak dělat něco sami pro sebe, pro naše vlastní osobní potěšení, které potřebuje každý z nás. Je vlastně příležitostí k setkání s arteterapií, za což patří poděkování všem, kteří nám starším ročníkům, toto umožnili," uvedla paní Vašinová.

 

Pořádání Akademie 60+ je součástí česko-polského projektu "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057, který se uchází o dotaci z programu přeshraniční spolupráce INTERREG  V-A.  


Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku

Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku Akademie 60+ vstupuje do druhého ročníku

Další v galerii 8

Další zprávy /