Dnes
Teplota: 8.8 °C

Pátek, 11.11.2016Investiční akce ve městě finišují, nový most v Bělovsi dnes zprůjezdněn

Investiční akce ve městě finišují, nový most v Bělovsi dnes zprůjezdněn


Loga

Podzimní měsíce se každoročně nesou v duchu dokončování všech stavebních prací a to se týká i mnoha investičních akcí města Náchoda.

 

Jednou z největších stavebních akcí ve městě, jejímž investorem je ŘSD Hradec Králové, je rekonstrukce průtahu silnice I/33. Ta probíhá od poloviny července a její letošní část bude dokončena dle plánu do konce listopadu, a nákladní vozidla tak nebudou muset v zimních měsících využívat objízdné trasy přes Červený Kostelec a Trutnov. V prosinci budou ještě probíhat další práce na dokončení rekonstrukce přilehlých chodníků, jejichž investorem je Město Náchod. Veškeré podrobné informace o probíhající stavbě poskytuje web www.prutahnachoda.cz, který k dnešnímu dni přivítal již více než 15 tisíc návštěvníků a kromě průběžných informací nabízí i aktuální pohledy na dopravní situaci pomocí webkamer.

 

Další velkou investiční akcí města je rekonstrukce parku "U Města Prahy", jehož dokončení je v důsledku většího rozsahu záchranného archeologického výzkumu bylo posunuto na květen příštího roku. Do konce letošního roku budou v parku provedeny terénní úpravy. Budou zhotoveny základy pro herní prvky a plotové treláže a z části i obruby. "Herní prvky i lavičky máme již nachystané, ale jejich osazení plánujeme hlavně z bezpečnostních důvodů až na jaře, aby to na stavbu nelákalo děti," upřesnil starosta Jan Birke. "V tomto týdnu byl také do parku již instalován umělecký prvek v podobě meče rytíře Hrona, který zhotovila umělecká dílna pana Ševčíka. Toto umělecké ztvárnění symbolu zakladatele města Náchoda se do budoucna nepochybně stane významným turistickým cílem", doplnil místostarosta Jan Čtvrtečka. V prosinci pak začnou stavbaři v části parku navazující na Masarykovo náměstí dláždit novou cestu a realizovat schody, žlaby a zděné lavičky. Práce budou následně pokračovat dle technologických možností a hlavně s ohledem na klimatické podmínky, kvalitu a záruku.

 

V uplynulém týdnu probíhaly intenzivně práce na dokončení stavby nového mostu v Bělovsi. Bylo instalováno zábradlí, provedena mostní prohlídka a Policie ČR od dnešního dne, tj. pátku 11. 11. 2016, schválila předběžné užívání mostu a provoz v těchto místech může být obnoven. „To je jistě dobrá zpráva pro řidiče, přestože všechny práce s ohledem na složitost celého projektu ještě nejsou dokončeny. Do konce listopadu budou probíhat dokončující práce v okolí mostu a v korytu řeky Metuje včetně demontáže mostního provizoria a  dokončení vozovky a chodníků", dodal starosta Jan Birke.

 


Most v Bělovsi Most v Bělovsi

Most v Bělovsi Most v Bělovsi

Další v galerii 5

Další zprávy /