Dnes
Teplota: 13.3 °C

Pondělí, 12.12.2016Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce

Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce


AQUA MINERALIS GLACENSIS

V závěru minulého týdne byly zveřejněny podpořené projekty a projektové záměry v rámci Interregu V-A (2016). Město Náchod se ucházelo o podporu celkem pěti projektů a se všemi uspělo. Společně s partnery, tak bude možné realizovat projekty s dotací více než jeden milion EUR. Nové lázně, most, park, nebo i defibrilátory či výuka seniorů v ZUŠ. To vše díky dotacím na příhraniční spolupráci.

 

„Na poli čerpání evropských dotací v rámci příhraniční spolupráce jsme dlouhodobě úspěšní. Jsem za to rád, protože díky tomu se nám daří realizovat řadu investičních akcí, zvelebovat Náchod v mnoha ohledech a současně udržovat město v dobré ekonomické kondici," uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Mám velkou radost, že budeme moci především v návaznosti na hledání nových zdrojů minerálky díky dotaci realizovat náš záměr výstavby nových lázní".

Již zmíněný projekt výstavby nových lázní v místě poblíž obchodního centra v Bělovsi s názvem „AQUA MINERALIS GLACENSIS" (viz přiložené vizualizace) byl podpořen částkou bezmála 18 mil. Kč, což představuje téměř 80 % z celkových nákladů projektu. Partnery projektu, který byl celkově podpořen částkou 2,8 mil. EUR, jsou města Kudowa-Zdrój, Hronov a Duszniki-Zdrój.

 

Dalším podpořeným projektem, který bude město Náchod realizovat se sousední Kudowou-Zdrój bude „Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj". Ten zahrnuje dotaci ve výši téměř 284 tis. EUR na již dokončený nový most v Bělovsi, v příštím roce dokončený park U Města Prahy, odpočívadlo u nového mostu, tři naučné tabule a webové stránky. Celkové náklady na tento projekt představují 733 tis. EUR.

 

A nejde jen o podporu investičních projektů. Třetí podpořený projekt má název „Aktivní senior polsko-českého příhraničí" a společně se na něm podílejí města a instituce: Świdnica, Kiederzyn - Kozle, Klodzko, Česká Skalice - Barunka, o.p.s, Trutnov a Náchod. „Finanční prostředky z této dotace ve výši více než 60 tis. EUR umožní realizovat mezi seniory v Náchodě velmi oblíbenou Akademii 60+ po dva školní roky, dále účast na kulturních a sportovních akcích a pořádání výstav v prostorách ZUŠ", upřesnil starosta Jan Birke.

 

S Duszniky-Zdrój plánuje Náchod spolupráci na projektu „Česko-polské dobíjení". Jeho realizace umožní pořízení sedmi automatických defibrilátorů, které budou umístěny v budovách městského úřadu, v plaveckém bazénu, na koupališti, v informačním centru a na zimním stadionu) a také čtyř mobilních opraven kol, které budou samoobslužné a umístěné na frekventovaných místech. To vše s celkovými náklady 35 tis. EUR, z toho dotací ve výši 27 tis. EUR.

 

Projekt Náchoda a partnerského Klodzka „Náchod - Klodzko - partnerství idejí" umožní realizovat tři studijní cesty pro členy fotografických spolků, šest jednodenních studijních pobytů v Čechách a čtyři jednodenní studijní pobyty v Polsku pro pracovníky informačních center, jazykové kurzy a výstavy.

 

 

 

 


Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce

Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce Náchod je úspěšný v získávání dotací na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce

Další v galerii 3

Další zprávy /