Dnes
Teplota: 23.6 °C

Úterý, 04.07.2017Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce – Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!

Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce – Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!


AQUA MINERALIS GLACENSIS

V úterý 4. července 2017 se všichni partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS, představitelé měst Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Duszniki Zdrój, sešli v obřadní síni náchodské radnice k podpisu společné deklarace o spolupráci na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, která v souhrnu představuje na realizaci jednotlivých projektů všech zmíněných měst dva miliony EUR.

Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsali:

starosta Jan Birke, Město Náchod

místostarosta Josef Thér, Město Hronov

starosta Piotr Maziarz, Město Kudowa Zdrój

starosta Piotr Lewandowsky, Duszniki Zdrój

 

Partnery spojuje především společný zájem rozvíjet region, zvýšit jeho atraktivitu a vytvářet místa, do kterých se budou lidé rádi vracet, a ve kterých stojí za to žít. Společným jmenovatelem je lázeňství a minerální prameny. „Pro Náchod je to v podstatě historický mezník, kdy díky těmto finančním prostředkům máme po více než čtvrtstoletí příležitost k obnově lázní a návratu k původní slávě. Konečně můžeme začít stavět!," uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Hlavním cílem projektu je vytvoření česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod. Nejen z historického důvodu chtějí partneři zachovat tuto unikátní nabídku cestovního ruchu dalším generacím a zpřístupnit potenciál minerálních vod prostřednictvím revitalizace parků a souvisejících staveb a tím přilákat do našeho regionu, který má největší výskyt minerálních a léčivých pramenů, více turistů.

„Projekt řeší využití přírodního bohatství v podobě minerální vody, s odlišnými vlastnostmi u každého z partnerů, a zároveň zpřístupnění kulturního bohatství, které toto území s minerálními prameny nabízí. Region má vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který je zároveň jednou z mála příležitostí pro hospodářský růst měst," doplnil místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

 

Co je hlavním společným obsahem projektu pro všechny partnery?

  • "Putování za pítkem" - všechny prameníky tvoří cca 50 km Česko-polský lázeňský okruh, v informačních centrech získá návštěvník razítko do brožury, po nasbírání čtyř razítek získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě,
  • slavnostní otevření v květnu 2018 - dvoudenní společná akce - principem je seznámit všechny potenciální návštěvníky s celým novým Česko-polským lázeňským okruhem včetně pítek a ozdravných prvků, které v rámci projektu vzniknou. Akce se bude každý rok v menší míře opakovat - jako zahájení lázeňské sezóny,
  • akce ukončení lázeňské sezony na podzim, opět se bude opakovat po dobu udržitelnosti. 

Co budou realizovat jednotlivá města:

Náchod

1. revitalizace lokality starých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku, kolonády (probíhá výběrové řízení, předpokládané zahájení realizace prací je srpen 2017, termín dokončení prací je září 2018

2. porcelánová pítka - 1300 ks

3. informační tabule do 0,6 m²

4. vytvoření webových stránek projektu - ucelené informace o projektu (probíhá jejich tvorba - bude předložen jejich návrh na odsouhlasení partnerům), partneři zasílali historické i současné fotografie, bude na nich prezentován okruh „Putování za pítkem", průběžné informace o pracích, které provádějí jednotliví partneři, krátké video-spoty a odkaz na film o česko-polském lázeňském okruhu

5. výstavní prostory v replice budovy starých lázní

Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 732.726 EUR. Výše dotace z EU - 622.817 EUR a dotace ze státního rozpočtu - 36.636 EUR.

 

Hronov

1. revitalizace parku A. Jiráska

2. reklamní rádiový spot

3. brožurka pro všechny partnery projektu

4. mapa cykloputování = Česko-polský lázeňský okruh, pro všechny partnery projektu

5. informační tabule do 0,6 m² - grafika + ustavení (o minerální vodě, partnerech projektu a mapa projektu (mapa jednotlivých pítek - česko-polský lázeňský okruh))

 

Duszniki Zdrój

1. modernizace alejí (promenády), dva prameníky, modernizace vodního toku

2. zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu

3. informační tabule, organizace akce, úprava webové stránky

 

Kudowa Zdrój

1. revitalizace rybníku a prameníku

2. miniatury pítek - vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými šipkami k pítkům

ostatních partnerů, jako hmotný prostředek propagace celého česko-polského lázeňského okruhu na

akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů)

3. informační tabule, propagační materiály a organizace akce

 

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

 

Druhým projektem, kde jsou partnery Náchod a Kudowa-Zdrój je Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj.  

Hlavním cílem tohoto projektu je opět zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot a zdrojů Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój. Jde především o spolupráci v oblasti zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření (webové stránky a mobilní aplikace).

Výsledkem bude naučná stezka, která bezprostředně spojí českou a polskou část Evropského města v jejich centrech. Naučnou stezku budou hojně využívat pěší turisté i cykloturisté. To přispěje k prodloužení délky pobytu a zvýšení počtu návštěvníků,

Vzniknou nové webové stránky Evropského města (www.nachod-kudowa.eu, www.kudowa-nachod.eu), kde budou uvedeny kulturní a sportovní akce konané v Evropském městě a aplikace pro smart phony obsahující důležité turistické informace. Dále vzniknou letáky s mapou naučné stezky pro potřeby cestovního ruchu, projekt bude propagován v médiích (videospoty, outdoorová kampaň, tisk).

Výchozím důstojným bodem stezky je v Náchodě již revitalizovaný park U Města Prahy. Další součástí je pak opravený most v příměstské části Běloves, kde vznikl nový chodník.

Součásti projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj na české straně:

  • Park u Města Prahy - realizace 1. 6. 2016-1. 5. 2017
  • Most přes Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice - realizace 4. 5.-30. 11. 2016
  • Odpočívadlo - předpoklad realizace podzim 2017
  • Naučné panely - realizace probíhá, osazení panelů cca červenec 2017
  • Propagační předměty

Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 315.046 EUR. Výše dotace z EU - 267.789 EUR a dotace ze státního rozpočtu - 15.752 EUR. 

Projekt Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.


AQUA MINERALIS GLACENSIS AQUA MINERALIS GLACENSIS

AQUA MINERALIS GLACENSIS AQUA MINERALIS GLACENSIS

Další v galerii 7

Další zprávy /