Dnes
Teplota: 26.9 °C

Středa, 20.06.2018Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018

Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018


Přesně na den 19. června, kdy byla Výstava před 80 lety v Náchodě zahájena, uspořádalo Město Náchod ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod, shromáždění, na kterém byla připomenuta tato významná událost v novodobých dějinách města a regionu. Přítomné pozdravil starosta města Jan Birke, poslanec PČR, a rovněž přivítal Radek Jakubský, předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Oba řečníci ve svých projevech velmi ocenili historický význam Výstavy 38 Náchod a vyzdvihli i současnou dobrou spolupráci Města Náchod s místními podnikatelskými subjekty.

Překvapením pro všechny přítomné bylo provedení slavnostního Výstavního pochodu nazvaného Zdar Náchodu, který v roce 1938 složil pro tuto událost hudební skladatel Stanislav Mach. V podání talentovaného pianisty Marka Kočnara, žáka náchodské ZUŠ, opět po 80 letech tak zazněla skladba, objevená v archivních dokumentech, uložených v SOkA Náchod. Lze podle nich vysledovat průběh příprav, bohatá je korespondence organizátorů s vystavovateli, návštěvníky. Veřejnost byla pravidelně každý týden informována o přípravách ve Věstníku náchodské výstavy, který vycházel od ledna 1938. Vyšlo 31 čísel, ve kterých byly uveřejněny informace o postupné výstavbě výstaviště. Na propagaci výstavy bylo všestranně pamatováno, svědčí o tom i drobné pamětní suvenýry, vyrobené v zakázkové kvalitě. Bohatá je i fotografická dokumentace, alba, nákresy, plakáty, z nich pak nejhezčí je ten ústřední od akademického malíře Antonína Brunnera.

Nelze popřít, že před osmdesáti lety se v Náchodě uskutečnila jedna z nejvýznamnějších událostí v novodobé historii města Výstava 38 Náchod. Byla koncipována jako slavnostní akce k 20. výročí trvání Československé republiky s cílem reprezentovat region českého severovýchodu v jeho průmyslové a kulturní vyspělosti.

Vzhledem k politické situaci v roce 1938 byl na výstavě zdůrazněn národní a obranný charakter Náchodska, ležícího přímo na hranici s Německem, kde se v lednu 1933 dostává k vládě militantní fašismus. Svůj význam mělo vládní rozhodnutí o koncepci strategické obrany státu ve stálých železobetonových opevněních - to byla spíše ta méně radostná pozadí výstavního nadšení. Určitě však můžeme tvrdit, že se výstaviště stalo středem místního společenského života. A významné byly související akce - uskutečnila se řada sjezdů politických stran, župní a zemské sjezdy oborové, sjezdy zájmových spolků z regionu, na výstavu směřovaly tematické zájezdy, přijížděly návštěvy z domova i ze zahraničí.

O významu a úspěchu Výstavy 38 Náchod nelze pochybovat. Byla hojně navštívena, úspěšně prezentovala nejen Náchod, ale i spolu se účastnící města ze severovýchodního regionu. Přinášela v době politicky vypjaté určitý optimismus, spokojenost s dosaženým vývojem v průmyslu, obchodu, kulturní a společenské sféře.

V nově vydaném Katalogu 1918 1938 2018 je popsána organizační struktura Výstavy 38 Náchod dokumentovaná dobovými fotografiemi, připomenut její kulturní, společenský a politický význam a historické souvislosti hospodářských výstav v českých zemích a našem regionu.

Vzpomínkovou akcí byla vzdána čest našim předkům, kteří se podíleli na uspořádání tak velké výstavy. Vřele byl přivítán pan Jiří Samek, který se jako 11letý žák českoskalické školy zúčastnil výstavy a vzpomenul na své zážitky z „velkého města a velké výstavy". Připomenuta byla významná výročí průmyslových podniků - 90 let firmy ATAS, 100 let firmy Wikow, 110 let firmy Kudrnáč-Rubena-nyní Trelleborg.

V Katalogu se představují současné ekonomické subjekty Náchodska, zastupované Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, oblastní jednatelství Náchod, které je vydavatelem noblesně vypraveného Katalogu. Je zřejmé, že podnikavost našich předků nachází pokračování i v současnosti.

                                                                    Mgr. Věra Vlčková

                                                                        František Molík


Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018 Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018

Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018 Slavnostní připomenutí Výstavy 38 Náchod a křest Katalogu 1918 – 1938 – 2018

Další v galerii 8

Další zprávy /