Dnes
Teplota: 13.8 °C

Čtvrtek, 25.04.2019Projekt „Aktivní senior polsko-českého pohraničí”

Projekt „Aktivní senior polsko-českého pohraničí”


Projekt je realizován za podpory Evropské unie v rámci přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, a to ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů. Čeští partneři navíc získali i 5 % dotaci ze státního rozpočtu. Zbývající 10 % spoluúčast hradí město Náchod, které je jedním z 6 partnerů projektu. Vedoucím partnerem je město Świdnice a dalšími partnerskými subjekty jsou města Trutnov, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle a Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice.

Celkové náklady projektu činily 479 tis. EUR, z toho pro město Náchod bylo připraveno 67 tis EUR.

Projekt Aktivní senior, který byl zahájen v září 2016 v sobě zahrnoval nezměrné množství akcí, workshopů, výletů a kurzů různého zaměření. V Náchodě proběhly 4 semestry tzv Akademie 60+, určené pro občany města Náchoda seniorského věku, kteří mají chuť navázat na své dovednosti z mládí v oblasti hudby, výtvarného umění či pohybových schopností a dovedností a nebo se chtějí začít zdokonalovat v těchto oblastech zcela od piky. Další přidanou hodnotou projektu byly i workshopy konané v Městské knihovně v Náchodě na téma plstění, drátkování, tvorba dekorací dle ročních období a mnohé další. V neposlední řadě se senioři měli možnost účastnit 14 výletů do partnerských měst, kde se nejen krátce seznámili se zajímavostmi daného partnerského města, bohatě se občerstvili, ale každá integrační akce obsahovala i zábavný program šitý seniorům na míru. Účastnili jsme se tak například Seniorských trhů v Kłodzku, Sportovní či kulturní seniorády ve Świdnici, Festivalu zdraví v Kędzierzyn- Koźle, Věšení draka v Trutnově, Posvícení či Masopustu v České Skalici a Kurónských slavností v Náchodě, kde si všech 270 českých i polských seniorů mělo možnost prohlédnout náchodský zámek s průvodcem, výtvarně se „vyřádit" v Galerii výtvarného umění v Náchodě s autorkou právě vystavovaných exponátů, účastnit se programu Kuronských slavností a během celého dne doplňovat vydanou energii nejen svačinkami, ale i několika chodovým obědem, které pro všechny připravila školní jídelna v Raisově ulici. Celý projekt se setkal jak na české, tak i na polské straně s velkým zájmem seniorské veřejnosti a pro všechny organizátory ze zúčastněných měst tak bylo velkou výzvou a motivací připravit nový projekt pro seniory, ve kterém dojde k propojování nejen občanů z různých stran hranice, ale i mezi generacemi. Projekt startuje už v květnu tohoto roku a má ambice být stejně úspěšný jako k 30. dubnu končící „Aktivní senior polsko- -českého pohraničí".

loga


Aktivní senior polsko-českého pohraničí Aktivní senior polsko-českého pohraničí

loga loga

Další zprávy /