Dnes
Teplota: 11.4 °C

Neděle, 01.09.2019Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod

Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod


V rámci této akce bude v letošním roce realizována stavba dešťové kanalizace, kterou budou svedeny dešťové vody z areálu Oblastní nemocnice Náchod do řeky Metuje.

V rámci stavby „Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby", jíž je Královéhradecký kraj investorem, dojde také k vybudování nové dešťové kanalizace v areálu nemocnice. Novou areálovou dešťovou kanalizaci z nemocnice není možné z kapacitních důvodů trvale napojit na stávající jednotnou splaškovou a dešťovou kanalizaci ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nacházející se v ulici V Úvozu a ulici Bartoňově.

Město Náchod v rámci projektu realizuje stavbu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa", jejíž součástí je i vybudování dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu, která umožní odvádět dešťovou vodu z areálu Oblastní nemocnice Náchod.

Město Náchod se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vybralo dodavatele stavebního objektu dešťová kanalizace, jehož investorem je město Náchod a dodavatele stavebního objektu splašková kanalizace, jehož investorem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Dodavatelem obou stavebních objektů oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně společných INFRA šachet je společnost Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí. Náklady na vybudování dešťové kanalizace jsou dle smlouvy o dílo ve výši 2,63 mil. Kč vč. DPH. Z důvodu společných INFRA šachet pro dešťovou a splaškovou kanalizaci byl městem Náchod dokoupen materiál od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v hodnotě 420 tis. Kč bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny ve druhé polovině září a ukončeny do konce letošního roku.

 

 


Logo Královehradeckého kraje Logo Královehradeckého kraje

Další zprávy /